Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

PRACA W DOMU A PRACA TYMCZASOWA

POSTAWY WOBEC PRACY: sposoby postępowania (zachowania się) pracowników wobec pracy do wykonania, a także wobec więzi zawodowych, jakie z tego wynikają.

PRACA W CZĘŚCIOWYM WYMIARZE CZASU: jest to praca, której łączny wymiar nie przekracza określonej normy ustawowego czasu pracy. Osoby zatrudnione w ten sposób, mają takie same uprawnienia, jak inne, lecz proporcjonalnie do ich czasu pracy. Tworzenie stanowisk pracy w częściowym wymiarze czasu musi być przedkładane do opinii rady przedsiębiorstwa. Pracy w częściowym wymiarze czasu nie można powierzyć pracownikowi, który nie zgadza się na to.

PRACA W DOMU: wykonywanie pracy u siebie w domu, na rzecz jednego lub wielu zakładów pracy, w zamian za wynagrodzenie ryczałtowe. Pracodawca jest dostarczycielem pracy i musi spełniać pewne formalności, aby stworzyć możliwość kontroli warunków jej wykonywania. Pracownik może wykonywać pracę sam, z członkami rodziny lub innymi osobami, z zastrzeżeniem specyficznych dyspozycji związanych z jego statusem.

PRACA TYMCZASOWA: praca na rzecz różnych przedsiębiorstw: pracodawcy wynagradzają pracowników po to, aby ich przekazać do przejściowej dyspozycji innym firmom. Zasady pracy tymczasowej są takie same, jak pracy na czas określony, ale ma ona charakter specyficzny, ponieważ jest regulowana dwoma różniącymi się umowami: umową o pracę między przedsiębiorstwem pracy tymczasowej i pracownikiem oraz umową między tym przedsiębiorstwem a inną organizacją.

PROGNOSTYCZNE KIEROWANIE ZATRUDNIENIEM: zbiór metod i praktyk organizacyjnych pozwalających: przewidzieć potrzeby w zakresie liczby i kwalifikacji pracowników w określonej przyszłości, odpowiedzieć na te potrzeby uwzględniając istniejący stan i jego prawdopodobne zmiany, włączyć w tę analizę samych zainteresowanych pracowników i otoczenie społeczne (różnych partnerów tego procesu) oraz określić przeszkody i ograniczenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.