Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Pozyskiwanie kadr jako zbiór czynności

Przedstawione w niniejszej części procedury oraz podstawowe metody i techniki doboru (selekcji) nie wyczerpują wszystkich możliwości w tym zakresie. W praktyce organizacji są wykorzystywane, o czym już była mowa, różne ich warianty. Na ogół im wyższe jest stanowisko w hierarchii, tym bardziej niekonwencjonalne są sposoby badania i doboru. Mogą one polegać na specyficznym sposobie przeprowadzenia wywiadu, np. w warunkach stresu, czy zaaranżowaniu odpowiedniej sytuacji, aby zaobserwować reakcje i zachowanie kandydata . Nie są odosobnione przypadki wyboru na podstawie trudno zidentyfikowalnych zbitek cech, budzących w partnerach zaufanie, sympatię (tzw. chemistry). Są to jednak sytuacje nietypowe i kontrowersyjne. W normalnej, perspektywicznej działalności firmy wysoką jakość kadry uzyskuje się najpewniej przez pozyskiwanie „narybku” kierowniczego i tworzenie warunków jego rozwoju.

Pozyskiwanie kadr jako zbiór czynności na „wejściu” do organizacji stanowi ważną przesłankę nie tylko włączenia ludzi w jej struktury i funkcjonowanie, ale także osiągnięcia celów, które związały oba podmioty, tj. pracownika i firmę, w formalnym kontrakcie zatrudnienia. Z punktu widzenia treści niniejszej pracy jakość doboru ma szczególne znaczenie dla przebiegu kariery pracownika, związania z firmą, integrowania zespołów pracowniczych oraz poziomu realizowanych zadań.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.