Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Poziom realizacji funkcji kształtowania kadry

Podane liczby są uśrednionymi wielkościami ocen indywidualnych, a także wypracowanych w grupach 4-5-osobowych. Zadanie polegało na ocenie w skali 1 – 5 poziomu realizacji funkcji i zidentyfikowaniu podstawowych problemów kadrowych firm. W sumie w 10 seminariach wzięło udział ok. 200 osób, z czego ok. 75% wywodziło się z firm państwowych.

Tabela ta, oparta na wynikach oceny dokonanej przez uczestników seminariów zarządzania kadrami w latach 1992-1993, wskazuje na nieco wyższy poziom realizacji funkcji w firmach prywatnych niż państwowych (łącznie z 1-osobowymi spółkami skarbu państwa), poza funkcją rozwoju kadry i zwolnieniami. Oddając tenor wypowiedzi uczestników oraz własne obserwacje praktyki, można stwierdzić, co następuje:

– w firmach prywatnych staranniej opracowuje się plany kadrowe i dokonuje doboru, a także kontroluje poziom i strukturę zatrudnienia: ta ostatnia jest realizowana głównie przez wyniki (robocza wersja zarządzania przez cele),

– ogólnie niższy poziom realizacji funkcji rozwoju w firmach prywatnych wynika ze względów oszczędnościowych, pazerności „młodych” kapitalistów oraz wprowadzania zamiast doskonalenia bardziej wykwalifikowanej kadry z zewnątrz (selekcja): często brak jest też możliwości awansu pionowego, z uwagi na spłaszczone struktury organizacyjne,

– niska i jednakowa ocena funkcji zwolnień wiąże się z dość bezdusznym podejściem do tego problemu, w tym – zwłaszcza w organizacjach państwowych – brakiem wcześniejszego przygotowania (planów) redukcji,

– w obu typach organizacji gospodarczych występują firmy lepsze i gorsze pod względem poziomu realizacji funkq’i kadrowej, choć tych drugich jest znacznie więcej. Ważnymi wyznacznikami tego stanu, poza zmiennymi systemowymi, wydaje się tradycja firmy oraz poziom kierownictwa naczelnego.

W podsumowaniu przeprowadzonych rozważań można stwierdzić, iż zachodzące zmiany w zakresie kształtowania kadry (zarządzania kadrami) zmierzają w kierunku decentralizacji, demokratyzacji oraz racjonalizacji funkcji. Natężenie jednak tych zmian nie odpowiada potrzebom. Ogólnie biorąc, w polskich firmach, doświadczonych często trudną sytuacją, ranga omawianej funkcji nie jest wysoka, ludzie zaś są dość często traktowani w sposób instrumentalny. Jej zasadnicze ograniczenia, poza skalą wpływu czynników ideologiczno-politycznych, pozostają zasadniczo zbliżone do tych sprzed okresu wprowadzenia nowego ustroju gospodarczego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.