Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Postawy Polaków wobec pracy w zarządzaniu kapitałem ludzkim

Praca zbiorowa opracowana pod redakcją prof. Marty Juchnowicz stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy na temat stosunku Polaków do najważniejszych zagadnień związanych z pracą. Autorami poszczególnych rozdziałów są pracownicy naukowi Katedry Rozwoju Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Publikacja stanowi logicznie uporządkowany zbiór artykułów dotyczących różnych aspektów postaw Polaków wobec pracy. Poza omawianą tematyką, elementem łączącym wszystkie rozdziały są prezentowane wyniki badań empirycznych, stanowiące podstawę do weryfikacji tez. W książce przedstawione i zinterpretowane zostały wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ostatnich latach na dużych próbach Polaków.

Recenzowana publikacja stanowi ciekawe i do tej pory niedostępne dla wielu praktyków źródło informacji na temat postaw Polaków wobec pracy. Osoby zarządzające polskimi oddziałami międzynarodowych korporacji nierzadko borykają się z problemem stosunkowo niskiej efektywności globalnych rozwiązań wspierających zarządzanie kapitałem ludzkim, implementowanych w polskich oddziałach dużych firm. Dysponując wiedzą na temat specyfiki postaw Polaków wobec pracy, kadra menedżerska może dokonać stosownych adaptacji wdrażanych rozwiązań, poprawiając tym samym efektywność organizacji.

Recenzowana publikacja składa się z ośmiu rozdziałów. Każdy z rozdziałów stanowi kompletną całość – zawiera szczegółową analizę jednego z kluczowych zagadnień wypływających na postawy wobec pracy. Godna podkreślenia jest aktualność i zgodność z aktualnymi trendami kwestii opisywanych w recenzowanej publikacji. Autorzy określili postawę wobec pracy jako jedną ze składowych potencjału kompetencyjnego kapitału ludzkiego, przejawiającego się

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.