Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Popyt a cena

Wielokrotnie i w różnych miejscach czyniono próby oddzielenia ceny od podstawowej struktury kosztów i skali wartości kupującego. Trudność rozwiązania tego zagadnienia wynika z faktu, że siły oddziaływania potrzeb mających podstawowe znaczenie – a więc tych, które rządzą popytem – nie da się nigdy pomierzyć. Jednym z przykładów może być sprawa kosztów opieki medycznej w Skandynawii: ceny zostały ustalone na tak niskim poziomie, że popyt na te usługi wydaje się być nieograniczony. Innych przykładów dostarczają kraje Europy Wschodniej, w których struktura cen została zniekształcona przez arbitralne motywy polityczne. W Polsce na przykład cena chleba była utrzymywana przez długi czas na tak niskim, sztucznie obniżonym poziomie, że chłopi kupowali gotowy chleb, aby karmić nim świnie.

W okresach, kiedy popyt przewyższa podaż ceny mogą – ujmując rzecz ogólnie – przekraczać poziom, który nabywcy są gotowi uznać za dopuszczalny na dłuższą metę. Taka sytuacja miała miejsce na rynku pieniężnym we Francji, na którym popyt jest wyznaczony przede wszystkim przez olbrzymi rządowy deficyt budżetowy występujący w latach 1976 do 1982. Taka sama sytuacja panuje w dziedzinie zaawansowanego doradztwa, mamy tu do czynienia z ostrym deficytem dobrych konsultantów. W sytuacjach występowania stanu nierównowagi między popytem i podażą pojawiają się logicznie uzasadnione tendencje, aby skorzystać ze sposobności szybkiego osiągania zysku nawet wtedy, gdy działania te mogą doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa w przyszłości.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że cena jako narzędzie prowadzenia działalności gospodarczej staje się obecnie coraz bardziej istotna. Wynika to z faktu, że ludzie interesu zaczęli bardziej dokładnie porównywać wartość postrzeganą przez klienta z wyrzeczeniem, które on ponosi w postaci płaconej ceny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.