Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

POJĘCIE, MIEJSCE I PODZIAŁ KADRY MENEDŻERSKIEJ

Omówione w poprzednim punkcie ewolucja zarządzania firmą i ewolucja modelu kierownika stanowi tło analizy zasadniczych zagadnień, takich jak miejsce, a przede wszystkim rola i kwalifikacje współczesnego menedżera. Proces kształtowania menedżerów wymaga bliższej identyfikacji jego cech, uwzględniającej warunki działalności przedsiębiorstwa. Powinno się przy tym uwzględnić kierowników usytuowanych na różnych szczeblach organizacyjnych, a nie tylko kierownika naczelnego.

Zaczniemy od ustalenia zakresu znaczeniowego pojęć: „kierownik”, „menedżer” i „biznesmen”. Kierownikiem nazywa się „zwierzchnika lub podmiot kierujący danego zespołu ludzkiego, będącego organizacją formalną” [25, s. 207], Kierownikiem jest więc osoba usytuowana w organizacji formalnej, mająca podległych sobie pracowników. Mówiąc inaczej, jest to osoba która stojąc na czele danej jednostki organizacyjnej, powoduje realizację przy pomocy podległych sobie pracowników przypisanych tej komórce celów (zadań). Może to być również pracownik stojący na czele powołanego w organizacji formalnej zespołu do określonych zadań (kierownik zespołu, programu itd.).

Zasadniczo podobnie rozumie się w krajach anglojęzycznych termin „manager”. Menedżer jest to osoba, która zarządza organizacją czy wydziałem [17, s. 117] lub „jest odpowiedzialna za kształtowanie i koordynowanie pracy innych” [44, s. 196]. Menedżerami są zatem wszyscy pracownicy firmy, którzy objęli funkcje przełożonych – poczynając od mistrza, kończąc zaś na prezesie zarządu [77, s. 17].

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.