Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Podejście do zaangażowania

Zaangażowanie nie jest również równoznaczne z wywiązywaniem się ze zobowiązań w stosunku do organizacji (job involvement). Job involvement jest wynikiem poznawczej oceny zdolności niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku i jest powiązane z samooceną pracownika11. Natomiast zaangażowanie wymaga od pracownika podejmowania działań, mających na celu osiąganie konkretnych wyników. Ponadto zaangażowanie, poza aspektem poznawczym, wymaga wykorzystania emocji i podejmowania konkretnych działań. Badacze dowodzą, że poziom zaangażowania może być zmienną wyjaśniającą job involvement – czyli pracownicy zaangażowani we własne role powinni się z nimi identyfikować.

Powyższa analiza opisywanych w literaturze przedmiotu, wybranych definicji i podejść do zaangażowania stanowi podstawę do sformułowania konkluzji o konieczności opracowania pełnej, wieloaspektowej definicji zaangażowania. Niezwykle przydatna z punktu widzenia zarówno teorii jak i praktyki – jest definicja zaproponowana przez prof, dr hab. M. Juchnowicz . Autorka opisuje zaangażowanie jako postawę człowieka, wyrażającą się względnie trwałym zachowaniem się, w określony sposób wobec organizacji lub pracy/zawodu. Zaangażowanie, jako postawa, składa się z trzech elementów: poznawczego (wymagającego wiedzy o przedmiocie zaangażowania), emocjonalnego (wyrażającego uczucia w stosunku do przedmiotu zaangażowania) i behawioralnego (określone zachowanie się względem przedmiotu zaangażowania).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.