Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Pobudzanie zespołów pracy

W coraz większym stopniu zaczyna się traktować organizacje jako sieci małych jednostek. Operacyjna kadra kierownicza pełni funkcje animatorów tych struktur, wraz z działalnością polegającą na komunikowaniu się, która staje się przeważającą częścią ich zadań. Oznacza to, że muszą się oni zajmować pobudzaniem wymiany informacji, koordynowaniem działalności, regulowaniem powstających problemów oraz pośredniczyć między pracownikami i kadrą kierowniczą wyższych szczebli oraz między przedsiębiorstwem a jego otoczeniem. Służby do spraw zasobów ludzkich powinny przygotować operacyjną kadrę kierowniczą do pełnienia tych ról i funkcji, poprzez odpowiedni system kształcenia. Ci, którzy zamierzają stosować partycypacyjne metody kierowania, powinni:

Interesować się pracownikami w terenie, ponieważ ich działania uzależnione są od miejscowych warunków. Należy poznać ich problemy, cele i oczekiwania oraz postrzeganie pracy i jej celów.

Kierować ludźmi w zależności od ich doświadczeń, uwzględniać różne punkty widzenia i poszukiwać sposobów działania dostosowanych do rzeczywistych warunków. Wobec trudności należy wybierać takie rozwiązania, które są w zgodzie z tym, co myślą i odczuwają zainteresowane osoby. Jest to postępowanie nazywane kierowaniem sytuacyjnym: w zależności od osób kierowanych, warunków istniejących w danym momencie i rodzaju zadań stosuje się odpowiedni styl kierowania (niekiedy przybiera to postać szczegółowych poleceń, innym razem doradza się podwładnym lub się ich zachęca, dobierając odpowiednie środki motywacyjne):

Zachowywać się w sposób wiarygodny. Postępowanie powinno być spójne z podejmowanymi decyzjami, poparte umiejętnościami współdziałania z innymi i opanowaniem technik kierowania, zgodne z etyką osobistą, której stałe zalety każdy może odczuć. Wiarygodność kadry kierowniczej zależy również od środków organizacyjnych, którymi dysponuje.

Przekazywać pracownikom logikę kierowania nimi, szczególną uwagę zwracając na związki pomiędzy zatrudnieniem, wynagrodzeniem, systemami ocen i awansowania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.