Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Piorytet nad własnymi interesami jednostki

Zaangażowanie w pracę, czy wykonywany zawód, jest warunkiem niezbędnym, lecz niewystarczającym do zaangażowania organizacyjnego. Zaangażowanie organizacyjne pracownika oznacza identyfikację z celami i wartościami organizacyjnymi, pragnienie przynależności do organizacji oraz gotowość do działania, nadającą wysoką rangę interesom organizacji, a nawet priorytet nad własnymi interesami jednostki. Przejawia się ono w następujących zachowaniach:

– w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych występuje gotowość do obrony firmy i jej produktów,

– duma z pracy w danej organizacji, identyfikacja, wyrażana stwierdzeniem „moja firma”, „u nas”, itp.,

– wykazywanie dużej aktywności i inicjatywy,

– długookresowe zatrudnienie i brak zainteresowania zmianą miejsca pracy,

– dyspozycyjność oraz zgoda na pracę w godzinach ponadwymiarowych, gdy wymaga tego sytuacja,

– zrozumienie dla dodatkowych obowiązków, chęć przyjmowania odpowiedzialności,

– lojalność,

– zaufanie względem przełożonych i współpracowników.

Pracownicy zaangażowani charakteryzują się silnym i stałym przywiązaniem intelektualnym i emocjonalnym do swojej pracy, zespołu i organizacji w której funkcjonują.

Podstawowymi cechami zaangażowania organizacyjnego są cztery czynniki: identyfikacja z celami i wartościami organizacji, pragnienie przynależności do organizacji, zgodność treści pracy z zainteresowaniami, cechami osobowymi i aspiracjami, co jest warunkiem pasji zawodowej oraz chęć zdobycia się na wysiłek na rzecz organizacji . Innymi słowy zaangażowanie organizacyjne tworzy identyfikacja, stabilizacja, pasja oraz efektywne działanie na rzecz organizacji. Znaczenie poszczególnych cech zaangażowania organizacyjnego jest zróżnicowane w zależności od typu organizacji. W dużych korporacjach globalnych preferencje dotyczą presji na efektywność oraz koncentracji wokół zachowań i atrybutów kultury korporacyjnej. W sektorze MŚP, szczególnie w organizacjach wirtualnych lub sieciowych celem jest krótkookresowe wyzwolenie twórczego potencjału przy realizacji wspólnego projektu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.