Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Organizacja sprzedaży – zespół przedstawicieli handlowych

O skuteczności działania przedsiębiorstwa świadczy zwłaszcza ocena systemu zarządzania zespołem przedstawicieli handlowych. Stworzenie zespołu zawodowych przedstawicieli handlowych jest procesem długim i wymaga odpowiedniego przygotowania. Kierowanie takim zespołem to także konieczność zatrudnienia w firmie profesjonalnych liderów i menedżerów. Chcąc dobrze zorganizować pracę zespołu przedstawicieli handlowych należy przestrzegać określonych zasad.

– Trzeba precyzyjnie i jasno określić zadania oraz efekty, których się oczekuje. Przedstawiciel powinien o tym dokładnie wiedzieć. Efekty przez niego osiągnięte powinny być mierzalne, takie jak: planowana wielkość obrotu, udział w rynku, dynamika sprzedaży, liczba nowych klientów, wielkość obrotu z nowymi klientami itd.

– Należy stworzyć przedstawicielowi warunki samorealizacji. Przedsiębiorstwo winno umożliwić sprzedawcom: podejmowanie działań, za które będą odpowiedzialni, zachęcać ich do samodzielnego rozwiązywania różnych problemów, skłaniać do podejmowania określonego ryzyka oraz ustalania pewnych celów.

– Powinien być opracowany jasny system wynagradzania. Przyjęty i zaproponowany przedstawicielom system wynagrodzeń winien gwarantować określone minimum bezpieczeństwa przy jednoczesnym premiowaniu jakości oraz intensywności działań podejmowanych na rzecz sprzedaży produktów i usług.

– Należy opracować odpowiedni system szkolenia, nadzoru i kontroli przedstawicieli. System ten powinien obejmować jasne zasady określania celów i wyników działalności, przewidzieć rekompensatę za przekraczanie zakładanych efektów, inspirować sprzedawców do podnoszenia swych kwalifikacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.