Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Organizacja sprzedaży – zespół przedstawicieli handlowych cz. II

Efekty pracy przedstawicieli zależą zarówno od ich bezpośredniego zaangażowania, jak i od całego systemu nadzoru, kontroli i kształcenia, za który odpowiedzialna jest dyrekcja działu handlowego oraz działu marketingu.

Tworząc zespól sprzedawców zawodowych należy zdawać sobie dokładnie sprawę, jaką będzie miał misję do spełnienia oraz jaka będzie jego liczebność. Liczebność zespołu przedstawicieli handlowych zależy zarówno od koncepcji sprzedaży produktów, jak też od poziomu nakładów, które zamierza się przeznaczyć na sfinansowanie tej funkcji.

Firma musi wybrać pomiędzy dystrybucją bezpośrednią (koszty zatrudnienia większej liczby przedstawicieli handlowych) a dystrybucją z udziałem pośredników (koszty podziału marży z pośrednikiem). W każdej firmie pojawia się także równolegle problem wyboru pomiędzy wielkością nakładów na tworzenie zespołu sprzedawców a nakładami na popieranie sprzedaży (reklama plus promocja). Na przykład we Francji roczny koszt wynagrodzenia przedstawiciela handlowego równy jest cenie emisji 2-3 reklam telewizyjnych.

Liczba reprezentantów firmy w terenie, niezbędna firmie dla realizacji obranej przez nią strategii jest możliwa do określenia także poprzez ustalenie pewnych wskaźników. Do najważniejszych należą: liczba potencjalnych klientów, których należy odwiedzić na rynku w danym okresie, planowana częstotliwość wizyt u wybranych grup klientów, liczba klientów odwiedzanych dziennie przez jednego sprzedawcę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.