Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

OGÓLNE MODELE SYMULACYJNE

Najpierw przedstawimy podstawowy model antycypacji potrzeb. Jego budowę rozpoczyna się od spisu aktualnego stanu zasobów ludzkich. Są one grupowane według szczebli hierarchicznych (np. kadra kierownicza, technicy, mistrzowie, operatorzy itp.) i rodzaju zatrudnienia (np. ciągi techniczne lub technologiczne, administracyjne i handlowe). Na podstawie tego bilansu opracowuje się projekt tego, czym te zasoby powinny się stać w określonym terminie. Termin ten zależy od okresu jakiego ta prognoza ma dotyczyć: od sześciu miesięcy do trzech-czterech lat.

Projekt ten sporządza się na podstawie prawdopodobnych dwojakiego rodzaju zmian liczby zatrudnionych:

– związanych z odejściami na emerytury, dobrowolnymi zwolnieniami, podaniem się do dymisji i śmiertelnością statystyczną:

– związanych z nowymi przyjęciami, zmianami wewnętrznymi organizacji i zagospodarowaniem stanowisk pracy.

Do analizowania tych kwestii można zbudować własne wskaźniki, wykorzystać wskaźniki branży zawodowej lub wskaźniki krajowe. Należy również wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo awansów i reorganizacji. Równolegle ocenia się potrzeby w zakresie personelu. Cele produkcyjne przedsiębiorstwa wyraża się w postaci hipotez organizacyjnych, stanowisk organizacyjnych i wymaganych na nich kompetencji.

Sprawa jest oczywiście skomplikowana, z wyjątkiem sytuacji kiedy przedsiębiorstwo jest prawie pewne swoich zamiarów i projektów. Aby udoskonalić tę analizę można posłużyć się scenariuszami, które jednocześnie uwzględniają cele ekonomiczne firmy i hipotezy zmian technicznych. Można poprosić szefów służb, aby ocenili swoje potrzeby, biorąc pod uwagę konieczne modernizacje i stawiane im zadania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.