Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Odpowiedzialność za wybrane rynki

Chcąc uwrażliwić strukturę marketingową na problemy osiągania zysku, wiele przedsiębiorstw stworzyło struktury oparte na zasadzie podziału rynku. W takich strukturach wszystkie funkcje, dotyczące zarówno planowania, jak również realizacji danej koncepcji rozwoju, są skoncentrowane na wybranym rynku albo na grupie rynków.

Każda z osób odpowiedzialnych za dany rynek może mieć do swojej dyspozycji własny sztab ludzi do spraw planowania sprzedaży, jak również własny zespół sprzedawców. Jest to szczególnie ważne zwłaszcza wówczas, gdy poszczególne rynki lub grupy rynków istotnie się różnią. Nawet jeśli ekipa sprzedawców jest wspólna, to mniejsze zespoły sprzedawców mogą działać osobno na konkretnych rynkach.

Główna korzyść takiego podejścia polega na tym, iż szefowie marketingu mają za zadanie uzyskanie maksymalnych efektów w odniesieniu do określonego rynku, a nie w stosunku do istniejącej gamy produktów. Mobilizuje to szefów marketingu do poszukiwania nowych, bardziej opłacalnych produktów, lepiej zaspokajających oczekiwania rynku.

Odpowiedzialność za poszczególne rynki pozwala też łatwiej ustalać wielkości zysku oraz dzielić nakłady na sprzedawców funkcjonujących na każdym z rynków. Cele i nakłady marketingowe są więc ustalane osobno dla poszczególnych rynków.

Wiele firm konstruuje na podobnej zasadzie struktury wokół swych najważniejszych, strategicznych klientów, traktując ich jako osobne rynki. W podsumowaniu warto zebrać zasady, które należy uwzględniać przy budowaniu struktury organizacyjnej działu marketingu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.