Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Odpowiedzialność za wybrane rynki cz. II

Punktem wyjścia i punktem odniesienia dla struktury organizacyjnej działu marketingu powinien być zawsze obsługiwany rynek. Konieczne jest dobre rozpoznanie cech charakterystycznych dla poszczególnych rynków. Uświadomienie sobie zróżnicowania cech rynku jest bowiem podstawą do budowania struktury organizacyjnej działu marketingu. Na przykład silne różnice między rynkiem krajowym i zagranicznym automatycznie wpływają na różnorodność rozwiązań strukturalnych.

Przyjęta struktura organizacyjna powinna umożliwiać skuteczną realizację działań związanych z planowaniem marketingowym oraz działań operacyjnych będących zastosowaniem tych koncepcji w praktyce. Działania te powinny kojarzyć odpowiedzialność decydenta za podjęte decyzje, z ewentualnymi zyskami wynikającymi z trafności ich podjęcia.

Posiadane zasoby powinny być dzielone pomiędzy różne rodzaje działalności firmy, z uwzględnieniem przede wszystkim przyszłych możliwości rozwoju strategicznego.

Należy zachować w postaci zgrupowanej tylko te funkcje, których centralizacja jest rentowna. Powinno się dążyć do eliminowania wszystkich problemów utrudniających integrację różnych funkcji w przedsiębiorstwie. Dotyczy to relacji między poszczególnymi działami.

Przy opracowywaniu marketingowej struktury organizacyjnej firmy należy przeanalizować najistotniejsze kwestie, które można ująć w formę pytań.

– 1. Czy naprawdę potrafimy zrozumieć przyczyny i kierunki zmian, jakie dokonały się w marketingowej strukturze organizacyjnej firmy?

– 2. W jaki sposób zdefiniowaliśmy poszczególne zadania, które należy wykonywać w ramach struktury marketingowej?

– 3. Czy przestudiowaliśmy różnorodne metody, które pozwoliłyby nam osiągnąć najwyższe efekty w związku z realizacją ustalonych zadań marketingowych przy określonych nakładach (najbardziej optymalna relacja, efekty/nakłady)?

– 4. Czy pogrupowaliśmy zadania dotyczące planowania marketingowego oraz wdrażania pewnych założeń marketingowych według rodzaju obsługiwanego rynku, tzn. konkretne działania i prace odnoszące się do konkretnych rynków?

– 5. Czy marketingowa struktura organizacyjna naszego przedsiębiorstwa w odpowiedni sposób odzwierciedla szczególne możliwości oraz problemy, które napotyka nasza firma?

– 6. Czy prawidłowo oceniliśmy liczbę niezbędnych nam pracowników, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich przyszłych obciążeń?

– 7. Czy możemy powiedzieć, że w naszej firmie funkcja marketingowa jest dobrze zintegrowana z innymi funkcjami, a zwłaszcza z procesem zarządzania produkcją oraz z zarządzaniem finansami?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.