Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Od zasobów do zatrudnienia

Polityka społeczna jest jednocześnie polityką w dziedzinie zasobów i polityką w dziedzinie zatrudnienia:

W dziedzinie zasobów kieruje się ludźmi jako aktualnymi i potencjalnymi aktorami (podmiotami działającymi) organizacji. W tym zakresie proces kierowania obejmuje dobór ludzi do organizacji (zespołów pracy), ich utrzymanie, przystosowanie i rozwój.

W dziedzinie zatrudnienia kierowanie polega na koordynowaniu (harmonizowaniu) działań indywidualnych na podstawie powierzonych im ról (funkcji) w organizacji. Zmierza ono do uzyskania współdziałania (synergii) wszystkich działań indywidualnych i zbiorowych, to znaczy wyników zespołowych, które potwierdzają dokonane wybory metod organizacyjnych. Motywuje się ludzi do osiągania wspólnych celów, solidarności (współodpowiedzialności i współzależności) oraz satysfakcjonującego klimatu społecznego. Konflikty i problemy rozwiązuje się w sposób konstruktywny.

Członkowie organizacji włączają się aktywnie w jej funkcjonowanie tylko wtedy, gdy akceptują ukierunkowanie oczekiwanych od nich działań. Jest więc niezwykle ważne, aby cele i działania strategiczne organizacji były zgodne z ich oczekiwaniami, interesami i potrzebami. Wzajemne dostosowanie jednych i drugich najlepiej uzyskuje się poprzez zbiorowe współuczestnictwo w realizacji celów. Pozwala to na uznanie strategii przedsiębiorstwa za swoją przez tych, którzy będą jej realizatorami. Opracowanie strategii społecznej kierowania ludźmi jest trudne ze względu na konieczność skoordynowania różnych współzależnych zadań:

– zadań połączonych między sobą i funkcjonowaniem organizacji:

– zadań odnoszących się do różnych okresów realizacji (od pilnych zadań krótkookresowych do odległych, ważnych zadań przewidywanych w przyszłości):

– zadań spornych lub wątpliwych, a więc podlegających dyskusji z kadrą kierowniczą, pracownikami lub ich przedstawicielami.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.