Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Ocena i kontrola kampanii reklamowej

Przygotowania do wprowadzenia Frugo na rynek zajęły ponad 1,5 roku. Kampania reklamowa rozpoczęta w czerwcu 1996 r., zakończyła się pod koniec listopada. Badania prowadzone nad skutecznością kampanii reklamowej wskazywały, że po 4 miesiącach nowy napój osiągnął 4% udział w rynku soków i napojów owocowych, co z uwagi na fakt, że w tym samym czasie spadla lub zatrzymała się dynamika sprzedaży większości konkurentów, można ocenić jako olbrzymi sukces kampanii. Wskaźniki odpowiedzi na pytanie – „Jakie zna pan/i napoje owocowe?”- pokazywały, że blisko 50% badanych spontanicznie wymieniało Frugo, zaś ponad 70% respondentów zadeklarowało, że spróbowało ten napój.

Najwyższą sprzedaż Frugo zanotowano w listopadzie 1996 r., czyli po zakończeniu kampanii reklamowej, kiedy sprzedaż napojów owocowych z reguły maleje. Według opinii ekspertów na sukces Frugo złożyły się 3 ściśle ze sobą powiązane elementy:

– plan marketingowy firmy,

– trafna strategia komunikacyjna powiązana z udaną strategią kreatywną,

– skuteczna dystrybucja produktu.

Szczególny nacisk został położony na koordynację działań promocyjnych i dystrybucyjnych, które są często słabym punktem polskich firm. Otóż w momencie rozpoczęcia kampanii promocyjnej, Frugo był dostępny w punktach sprzedaży na terenie całej Polski, co pozwalało każdemu potencjalnemu klientowi zapoznać się z reklamowanym napojem.

Po zakończeniu kampanii kolejnym celem, jaki postawiła sobie Alima- -Gerber, to utrzymanie dotychczasowej pozycji na rynku oraz zwiększenie wskaźnika lojalnych wobec marki klientów.

Rodzaj badania Przedmiot badania Wielkość próby jakościowe formula produktu i zainteresowanie jego zakupem 6 grup jakościowe formuła produktu oraz koncepcja kampanii reklamowej 8 grup jakościowe kształt butelki i wygląd etykiety 6 grup ilościowe formuła produktu i koncepcja kampanii reklamowej 1200 osób (próba celowa) jakościowe test próbnego opakowania (butelka, etykieta i napój) 4 grupy jakościowe pretest kampanii reklamowej 9 grup ilościowe test na zrozumienie i zapamiętanie przekazu reklamowego 300 osób

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.