Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Nomenklatura księgowa bilansu społecznego

Bilans składa się z siedmiu części zawierających zestawienie podstawowych, dotychczas rozproszonych elementów funkcjonowania przedsiębiorstwa z punktu widzenia kierowania zasobami ludzkimi. Są to następujące części:

– ZATRUDNIENIE (liczba pracowników, przyjęcia nowych pracowników w danym roku, odejścia, bezrobotni, niepełnosprawni, absencja).

– WYNAGRODZENIA I OBCIĄŻENIA TOWARZYSZĄCE (wysokość płac, hierarchia i sposób obliczania wynagrodzeń, analiza obciążeń towarzyszących).

– WARUNKI HIGIENICZNE I BEZPIECZEŃSTWO PRACY (wypadki przy pracy oraz w drodze do pracy i z pracy, analiza przyczyn i miejsca wypadków, choroby zawodowe, wydatki na te cele).

– INNE WARUNKI PRACY (czas i zagospodarowanie czasu pracy, organizacja i treść pracy, fizyczne warunki pracy: hałas, temperatua- ra, ryzyko zatrucia itd.).

– KSZTAŁCENIE (ustawiczne kształcenie zawodowe, urlopy szkoleniowe, staże zawodowe).

– WIĘZI ZAWODOWE (przedstawicielstwo społeczne pracowników, system informowania i porozumiewania się, procedury roszczeń pracowniczych i prawne podstawy rozwiązywania pojawiających się sporów i konfliktów).

– INNE WARUNKI ŻYCIA I AKTYWNOŚCI (głównie działalność socjalna).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.