Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

NIEWYDOLNOŚĆ SYSTEMU CZ. II

Polityczne uwarunkowania tej pomocy wynikały, rzecz oczywista, z istniejących tarć dyplomatycznych w ówczesnym święcie. Czyż bowiem prezydent Truman nie oświadczył 19 grudnia 1947 r. w swym przemówieniu do Kongresu, że „jeśli Europa nie zdołałaby się odbudować, to społeczeństwa poszczególnych krajów mogłyby się skłaniać do przyjęcia filozofii rozpaczy, filozofii, która usiłuje twierdzić, że rezygnacja z podstawowych praw i oddanie tychże pod totalitarną kontrolę daje możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb…”?

Nie należy jednak zapominać, że hojności i wspaniałomyślności Stanów Zjednoczonych towarzyszyły konkretne interesy gospodarcze i finansowe. Sięgnijmy w związku z tym do oceny zaprezentowanej przez André FONTAINE’A: „zamierzano ową pomoc zracjonalizować wyznaczając jej odległy cel – odbudowę substancji ekonomicznej i finansowej, pozwalającą Europejczykom odzyskać ich miejsce w wymianie światowej. Żądając od poszczególnych krajów przedstawienia rejestru potrzeb, Stany Zjednoczone mogły rozdzielić posiadane kredyty proporcjonalnie do przedstawionych wyliczeń i uniknąć tym samym wszelkich pretensji i prób przelicytowania, jakie niewątpliwie pojawiłyby się w negocjacjach bilateralnych. W związku z tym często mówi się o hojności. Oczywiście miała ona miejsce, ale zawsze trzeba okazać dużo szczodrości, jeśli się planuje inwestycje długoterminowe, a nie myśli jedynie o wyciągnięciu natychmiastowych korzyści. Zresztą, w tym przypadku hojność pokrywała się idealnie z dobrze rozumianym interesem.

Dla Stanów Zjednoczonych był to bowiem ostatni dzwonek. Jeśli zamierzały one zapobiec upadkowi rządów demokratycznych w Europie Zachodniej i nie zabrnąć zbyt daleko w kosztowną akcję dobroczynną, musiały przystąpić do rozdania kart, aby dać swym partnerom możliwość zdobycia minimum siły ekonomicznej, bez której nie miały one żadnych szans uniknięcia losu biedaków zdanych na ciągłą opiekę…

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.