Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Niedostępność poszukiwanych informacji

Niedostępność poszukiwanych informacji stanowi, niestety, jedną z głównych trudności obserwowanych na polskim rynku. Składa się na nią kilka przyczyn:

– brak jednolitego systemu i procedur uzyskiwania informacji statystycznych, przydatnych w zarządzaniu marketingowym: w zdecydowanej części firm większość zbieranych informacji statystycznych zorientowana jest na potrzeby rachunkowości zarządczej i finansowej oraz zapotrzebowanie informacyjne centralnych urzędów statystycznych – GUS, CUP itp.:

– dominacja atmosfery nieufności wobec osób i instytucji zbierających dane marketingowe: praktycznie większość, jeżeli nie wszystkie informacje dotyczące firm czy przedsiębiorstw uważane są przez nie za tajne, zaś badania marketingowe często kojarzone są z wywiadem gospodarczym i niestety wciąż jedyną drogą pokonywania tej nieufności jest sieć kontaktów osobistych lub też apel o respektowanie zasady wzajemności informacji – „jeżeli ja udzielę informacji o mojej firmie, a ty udzielisz o swojej, to będziemy mogli lepiej zaplanować swoją przyszłość i przetrwać na rynku”:

– nadal niewielka liczba firm badawczych, zbierających w ciągły sposób dane o rynku oraz dystrybuujące dane w postaci banków danych:

– brak wypracowanych i sprawdzonych form organizacyjnych oraz metodologicznych standardów gromadzenia badań marketingowych, co często idzie w parze z niedostatecznym przygotowaniem pracowników z zakresu gromadzenia badań w przedsiębiorstwie.

Jeżeli nawet uda się niekiedy pokonać wszystkie wymienione trudności, to zarówno ich koszt czasowy, jak i finansowy czyni cale przedsięwzięcie zbierania danych zajęciem nieopłacalnym i mało efektywnym. Jednak pomimo tych wszystkich wyszczególnionych problemów menedżerowie zawsze będą potrzebowali informacji, które pomogą im planować, kontrolować i podejmować decyzje w warunkach dynamicznie zmieniającego się pod wpływem wielu czynników rynku. To właśnie ta dynamika rynkowa sprawia, że menedżer nigdy nie jest w stanie zebrać wszystkich istotnych i potrzebnych mu informacji. W zasadzie opiera się on zawsze na niekompletnej wiedzy, której podstawę stanowią niepełne informacje i na takiej bazie musi podejmować konkretne i najbardziej właściwe decyzje. W związku z tym poszukuje on ciągle informacji, które zwiększą zakres jego wiedzy, zredukują okresowe niepewności i będą użyteczne ze względu na zamierzony cel działania .

Takie informacje mogą służyć do podejmowania decyzji, głównym zaś sposobem ich uzyskania jest prowadzenie badań marketingowych oraz budowanie na ich podstawie marketingowych systemów informacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.