Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Motywowanie do wysokiego zaangażowania cz. II

Szczególnym sposobem wynagradzania w organizacjach wysokiego zaangażowania jest planowanie ścieżek kariery, kierowanie talentami, różne formy rozwoju kompetencji. Kluczowe znaczenie wiedzy oraz długoterminowość relacji z pracownikami czynią te działania wysoce opłacalnymi inwestycjami. Uzupełnieniem programu zarządzania rozwojem jest stosowanie w organizacji formy wynagradzania za kompetencje.

Inspirowanie do wysokiego zaangażowania wymaga odwołania się do szerokiego spectrum potrzeb, celów zawodowych i osobistych pracowników, co oznacza potrzebę uruchomienia kompleksu instrumentów motywujących. Etapem wstępnym jest zastosowanie odpowiednich wynagrodzeń zewnętrznych, do których zaliczamy: wynagrodzenia finansowe, warunki pracy, pozycje służbową oraz pewność zatrudnienia. Wynagrodzenia finansowe winny spełniać trzy fundamentalne warunki. Po pierwsze, powinny być bezpośrednio powiązane z osiągnięciami, w taki sposób, by otrzymanie nagród było możliwe tylko po uzyskaniu odpowiedniego poziomu osiągnięć. Po drugie, oczekiwany przez pracodawcę poziom osiągnięć powinien być mobilizujący, a równocześnie na tyle realny, by wywołał zainteresowanie pracownika. Niezbędne jest również przekonanie pracownika, że wysiłek wydatkowany w zdobycie nagrody był opłacalny, adekwatny do włożonego wysiłku. Spełnienie tych warunków jest możliwe tylko w sytuacji pełnego wzajemnego zaufania i transparentnej informacji . Pracownicy muszą ufać organizacji, że ich pełne zaangażowanie zostanie sprawiedliwie wynagrodzone. Tymczasem przy braku jasnych kryteriów oceny kompetencji i efektów, uznaniowych nagrodach, niejawnych tabelach płac, pracownikom trudno dostrzec w jaki sposób ich zaangażowanie wpłynie na ich korzyści materialne i ocenić czy to zaangażowanie jest opłacalne. Zaufanie wewnątrz organizacji okazuje się więc niezbędne dla efektywnego oddziaływania nagród zewnętrznych .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.