Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

MOTYWACJA

Przez motywację – ujmując to zwięźle – będziemy rozumieć przyczyny, które powodują, że jednostka działa i zachowuje się w określony sposób. Motywacja stanowi połączenie procesów myślowych, fizjologicznych i psychologicznych, które decydują – w danej sytuacji – o żywiołowości działania oraz określają kierunek koncentracji energii jednostki.

Klasyfikacji motywów działania istoty ludzkiej jest bez liku. Przyczyną wywołującą aż tak wielkie zainteresowanie motywami jest to, że są one w istocie synonimem potrzeb. Motywy i potrzeby tworzą z kolei podstawowy element wszelkiej zorganizowanej działalności, w szczególności działalności gospodarczej.

Sven Söderberg cytuje w swej książce Psychologia i organizacja pracy klasyfikację motywów działania człowieka opracowaną przez duńskiego psychologa K.B. Madsena . Madsen wyróżnia dziewiętnaście podstawowych motywów, które dzieli następnie na cztery grupy:

Na język polski została przełożona jedna z książek tego autora, a mianowicie Madsen K.B.: Współczesne teorie motywacji. Naukoznawcza analiza porównawcza. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.

– I. Motywy organiczne

– 1. Głód,

– 2. Pragnienie,

– 3. Popęd seksualny,

– 4. Potrzeba macierzyństwa,

– 5. Unikanie bólu,

– 6. Unikanie zimna,

– 7. Unikanie gorąca,

– 8. Potrzeba wydalania,

– 9. Potrzeba oddychania,

– II. Motywy emocjonalne

– 10. Strach i motyw bezpieczeństwa,

– 11. Agresja i motyw walki,

– III. Motywy społeczne

– 12. Pragnienie kontaktu,

– 13. Pragnienie władzy (obrona swych praw),

– 14. Pragnienie wypełnienia obowiązków,

– IV. Motywy aktywności

– 15. Potrzeba zdobywania doświadczenia,

– 16. Potrzeba fizycznego działania,

– 17. Ciekawość (aktywność myślowa),

– 18. Potrzeba pobudzenia (aktywność emocjonalna),

– 19. Potrzeba twórczego działania (aktywność kompleksowa).

MOTYWACJA CZ. II

Sposób działania ludzi, na przykład ich zachowanie się jako nabywców, jest w zasadzie sterowany przez kilka sił motywacyjnych, które równocześnie wywierają swój wpływ. Można zatem mówić o systemach motywujących, które są zbiorem różnych motywów. Motywy te z kolei sterują pewnym wzorcem zachowania się. Jeżeli systemy motywujące blokują się wzajemnie lub są wzajemnie przeciwstawne, to mówimy o sprzecznych motywach.

Różnice co do obszarów zainteresowania, które stwierdzamy u poszczególnych osób, są wyrazem oddziaływania systemów motywujących. Mogą one obejmować działania fizyczne, ciekawość, podniecenie lub doświadczenia wynikające z prowadzenia ogólnej i twórczej działalności.

Motywy odnoszące się do posiadania władzy, kontaktów i wykonywania obowiązków stanowią następną grupę motywów, która często pojawia się w systemach motywujących. Jako przykład można podać, że wszystkie składowe systemu motywującego wpływają na jakość podejmowanego działania czy wykonanie zadania. Jeżeli zatem jednostka znajduje zainteresowanie w wykonywanej pracy, to zyskuje na tym zarówno ta jednostka, jak i jej pracodawca oraz społeczeństwo jako całość. Zainteresowanie jest potężną siłą napędową, w istocie samo w sobie jest systemem motywującym. Madsen ujmuje to następująco: 1

– 2. Istotne jest również stworzenie warunków korzystnych z punktu widzenia motywu wykonywania obowiązków. Frederick Taylor, amerykański teoretyk z dziedziny zarządzania, powiedział kiedyś, że jest to sprawa postawienia właściwego człowieka na właściwym miejscu, tak aby każdy jako jednostka miał poczucie, że sprawuje swą władzę w pełni.

– 3. Sprawą ważną jest także zaspokojenie potrzeby kontaktu. Jeżeli nie jest to możliwe w rzeczywistych warunkach istniejących w miejscu pracy, to należy zadbać o zaistnienie tych kontaktów w czasie wolnym od pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.