Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

METODA LOTS CZ. II

Koncepcja, która stanowi podstawę metody LOTS, może być sformułowana następująco: przedsiębiorstwo, agencja rządowa czy inna organizacja powinny być przeniknięte pragnieniem oraz mieć zdolność do dostosowania swych działań do wymagań klientów. Zarówno prywatne przedsiębiorstwa, jak i administracja państwowa są obecnie tak złożonymi organizmami, że gruntowne i szczegółowe zrozumienie środowiska, w którym funkcjonują, ma zasadnicze znaczenie dla poznania życzeń i motywów postępowania klientów. Proces rozumowania musi być tak prowadzony, aby jego początek był związany z otoczeniem badanej organizacji a jego koniec z nią samą.

Wydaje się, że jest to proste. Większość ludzi, w ich własnym mniemaniu, właśnie tak postępuje. Okazało się jednak, że rygorystyczne przestrzeganie zasad metody LOTS prowadzi do wielkich zmian w sposobie działania przedsiębiorstwa.

Metoda w swej istocie sprowadza się do ciągu zagadnień, które muszą być szczegółowo przedyskutowane. Procedurę, której podstawę stanowi ten ciąg, można stosować do analizy zagadnień gospodarczych, występujących na różnych poziomach i cechujących się różnym stopniem skomplikowania: od misji zbiorowej całego przedsiębiorstwa do poszczególnych projektów realizowanych w obrębie jednostki organizacyjnej. Poziom dyskusji nad poszczególnymi zagadnieniami decyduje o stopniu skuteczności metody LOTS.

Rozpatrywany ciąg zagadnień składa się z dziewięciu elementów: cele, strategie, zadania długofalowe, zadania krótkofalowe, działalność, analiza kadry, plany rozwojowe, organizacja oraz sprawozdawczość.

Do analizy tych dziewięciu zagadnień można stosować różnego rodzaju modele strategii działalności gospodarczej oraz różne sposoby poszukiwania rozwiązań. Celem analizy jest stworzenie zasobu podstawowych informacji, który pozwoli wyznaczyć właściwą – w stosunku do otaczającego świata – drogę rozwoju przedsiębiorstwa, jednostki organizacyjnej bądź poszczególnych osób.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.