Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Media w działaniach marketingowych cz. II

Coraz większy nacisk, jaki we wszelkiego rodzaju działaniach komunikacyjnych kładziony jest na ukazywanie przedsiębiorstwa i jego produktów jako uwzględniających wszelkiego rodzaju przepisy związane z ochroną środowiska, jest zresztą charakterystyczny dla lat dziewięćdziesiątych. Zwiększająca się troska o czystość środowiska naturalnego znalazła swój wyraz również w ustaleniach Komisji Europejskiej, która w krajach członkowskich stara się opracować wspólne zasady regulujące utylizację odpadów. W grudniu 1993 r. ministrowie ochrony środowiska Unii Europejskiej uzgodnili, że państwa członkowskie są zobowiązane do utylizacji 50-65% odpadów powstających w wyniku produkcji, transportu i sprzedaży produktów. Porozumienie to jednak stało się źródłem sporu między grupą trzech państw (Niemiec, Danii i Holandii) a pozostałą dziewiątką krajów członkowskich. Przedmiotem sporu był zbyt niski, zdaniem trójki krajów, wymagany poziom utylizacji odpadów, który już np. w Niemczech wynosi 90% w przypadku opakowań szklanych i metalowych oraz 80% w odniesieniu do opakowań plastykowych i papierowych.

Jak widać, uregulowania dotyczące ochrony środowiska mogą stać się źródłem walki konkurencyjnej powodującej stworzenie barier protekcjonistycznych, chroniących większe i bogatsze państwa i firmy. Mogą one łatwiej akceptować wyższe koszty produkcji, wynikające z konieczności dbania o środowisko niż mniej zamożne kraje i przedsiębiorstwa, których często nie stać na przestrzeganie uregulowań prawnych i uczestniczenie w kosztownych systemach jego ochrony.

W wielu przypadkach to właśnie te małe firmy stawiają główny opór wobec planów wprowadzenia surowych przepisów związanych z ochroną środowiska i nawet zastosowanie bodźców finansowych w postaci ulg i zwolnień podatkowych nie jest dla nich na tyle atrakcyjne, aby wpłynęło na zmianę technologii wytwarzania produktów.

Przedsiębiorstwa już obecnie, przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, powinny dostosowywać technologię wytwarzania produktów do przepisów, które będą obowiązywały w przyszłej, zjednoczonej Europie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.