Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Marketingowe definicje produktu

Każdy produkt może być rozpatrywany w trzech różnych aspektach, dopiero jednak ich suma decyduje o ostatecznym postrzeganiu produktu przez klienta. Omówmy dokładniej istotę marketingowej definicji produktu.

Pierwszy aspekt dotyczy ujmowania produktu w jego warstwie technicznej, technologicznej i funkcjonalnej. Tak definiowany produkt jest sumą podstawowych elementów składowych oraz ich cech.

Przedsiębiorstwo nie sprzedaje jednak klientowi wyłącznie określonej technologii danego produktu, lecz skuteczny sposób rozwiązywania pewnych problemów. Taka definicja powoduje, że klient dostrzega dodatkowe atuty produktu. Stanowią one niekiedy bardziej znaczące kryteria wyboru aniżeli jego cechy technologiczne. W tym ujęciu definicja produktu obejmuje również charakterystyczną dla niego markę, styl, rodzaj i formę opakowania, wzornictwo, sposób użycia itd. (produkt w szerokim znaczeniu).

Jeżeli pod pojęciem produktu rozumie się również usługi dodatkowe, które towarzyszą jego sprzedaży i decydują w coraz większym stopniu o rozkładzie preferencji nabywców, to jest to ujęcie globalne. Jest to całkowita oferta firmy w odniesieniu do analizowanego produktu, ponieważ obejmuje szereg usług dodatkowych, takich jak system gwarancji towarzyszący sprzedaży produktu, warunki dostawy, warunki instalacji i konserwacji, usługi serwisowe, szkolenie i doradztwo w zakresie posługiwania się produktem, zasady wymiany zużytych produktów itd. Produkt globalny można określić mianem poziomu trzeciego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.