Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Mądrość menedżera

Jest rzeczą oczywistą, że tego rodzaju metoda zakłada dobre rozeznanie oczekiwanego poziomu popytu globalnego oraz zależności pomiędzy udziałem w rynku a znajomością produktu, dystrybucją i ceną, co raczej rzadko jest możliwe do osiągnięcia. Jeśli nie mamy tego typu informacji, to musimy sformułować pewne hipotezy i przetestować wrażliwość otrzymanych wyników w ramach różnych scenariuszy oraz planów marketingowych.

Mądrość menedżera tak naprawdę polega na twórczym rozwiązywaniu dylematów strategicznych. Menedżer jest odpowiedzialny za dokonywanie skutecznych wyborów, których skutki przyniosą swe owoce w przyszłości.

Zastanawiamy się często nad tym, co powinno wyróżniać dobrego menedżera na tle innych pracowników. Wydaje się, iż takim ele- mentem jest niewątpliwie twórcze rozwiązywanie pewnych dylematów decyzyjnych. Do menedżera należy podejmowanie takich decyzji, które są w danych warunkach najbardziej korzystne dla firmy. Dylematy decyzyjne istniały, istnieją i zawsze będą istnieć. Dobry menedżer musi jednak umieć wybrać najwłaściwsze spośród możliwych rozwiązań. Oczywiście, istotnym elementem jest również wiedza. Trzeba dobrze poznać obszar możliwości decyzyjnych, mogących stanowić przedmiot wyboru. Przedstawimy teraz podstawowe pary dylematów strategicznych, które menedżer-strateg powinien w sposób twórczy rozwiązać.

Pierwszy dotyczy wyboru pomiędzy dążeniem do maksymalizacji zysku w krótkim okresie (np. 1 roku) lub dążeniem do rozwoju firmy w średnim i długim okresie (3-5 lat). Oba te rozwiązania wykluczają się i należy wybrać jedno z nich.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.