Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

KONSUMPCJA JEST CELEM DZIAŁALNOŚCI EKONOMICZNEJ

Na pytanie „po co pracujemy?” odpowiedź w dziewięćdziesięciu procentach przypadków brzmi: „dla pieniędzy”. Postarajmy się zrozumieć i przeanalizować znaczenie lej odpowiedzi. Ze swej strony od razu chciałbym powiedzieć menedżerowi, że taka odpowiedź nie jest błędna… chociaż powierzchowna i niewystarczająca. Powierzchowna, ponieważ dotyczy jednego tylko celu pracy, jaki dostrzega tych dziewięćdziesiąt procent pracowników. Menedżer odrzucając pozory, powinien wiedzieć, że gdyby jedynym celem pracy było zarabianie pieniędzy, to sprowadzałaby się ona w rezultacie do uczestnictwa w podziale dóbr służących zaspokojeniu potrzeb. Takie podejście grzeszyłoby niedokładnością: jeżeli bowiem dobrze przyjrzymy się rzeczywistości, to dostrzeżemy, że pracownik, bez względu na to co myśli i twierdzi, pracuje, aby zmniejszyć swe ograniczenia wynikające z takiego uczestnictwa w podziale dóbr. Odpowiedź powinna brzmieć: „pracujemy po to, by produkować dobra i usługi, których jesteśmy konsumentami”. To konsumpcja jest celem działalności ekonomicznej. Oto myśl ważna, choć bardzo prosta. Bez odwołania się, wymagającego zburzenia kilku utartych sądów, do wpływu, jaki wywiera konsumpcja na produkcję, nie można ani zrozumieć, ani tym bardziej ocenić żadnej rzeczywistości ekonomicznej. Im trafniej więc menedżer zdoła przewidzieć potrzeby konsumpcyjne społeczeństwa, tym większą ma szansę na sukces.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.