Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Komunikacja z wybranym celowo segmentem klientów

Sposób, w jaki wyrażany jest pomysł reklamy, powinien być jasny i czytelny, a więc zaspokajać punkt widzenia klienta. Ponadto pomysł ten powinien być prezentowany w takiej formie, jakby klient sam go przedstawiał, np. OPTIMUS: „Zasłużyłeś na tę markę”.

Oprócz uwzględniania punktu widzenia klienta reklama powinna zawierać element niespodzianki i zabawy, współczesne bowiem środowisko reklamy wymaga świeżości, zaskoczenia. Przykładem niech będzie reklama informacyjna w jednym z polskich czasopism, która ukazała się pośród reklam innych firm pod nagłówkiem SEX. Oczywiście wyraz ten, zgodnie chyba z intencją reklamodawcy, błyskawicznie przyciągał wzrok, szczególnie męskiej części czytelników. Pod tym zaś nagłówkiem zawarta była dalsza część komunikatu następującej treści: „Teraz, kiedy zwróciliśmy już państwa uwagę, chcielibyśmy was powiadomić, że firma X prowadzi działalność reklamowo-promocyjną dla każdego rodzaju firm. Siedziba firmy mieści się przy ulicy…” Konstrukcja samego komunikatu wystawiła jak najlepsze świadectwo reklamującej się firmie.

Pomysłowi przekazu powinien towarzyszyć efekt zwielokrotnienia przejawiający się w prezentowaniu go za pomocą różnych nośników, jak np. telewizja, radio, prasa, bilboardy oraz przy wsparciu innych technik promocyjnych. Najlepsze pomysły reklamowe to takie, które dostarczają pewnej ciągłości reklamy marki w czasie i przestrzeni. Pomysły marketingowe powinny również dostarczyć potencjału dla reklamowej świeżości oraz umożliwić odnajdywanie ich w ramach innych narzędzi promocji.

Komunikacja z wybranym celowo segmentem klientów może odbywać się za pomocą trzech różnych strategii reklamowych. Strategia niezróżnicowana polega na wysyłaniu wszystkim potencjalnym odbiorcom produktu tego samego komunikatu. Strategia ta jest uzasadniona w przypadku, gdy obsługiwany rynek jest jednorodny, co rzadko zdarza się w praktyce. Wybór jednorodnej formy przekazu reklamowego wynika często z faktu, iż chcemy, aby komunikat ten był powszechnie odbierany, a dopiero następnie przystosowany do potrzeb różnych grup odbiorców.

Strategia zróżnicowana to przekazywanie różnych komunikatów reklamowych dla poszczególnych grup odbiorców. Strategia ta jest uzasadniona w przypadku, gdy firma nastawia się na równoległą obsługę kilku segmentów rynku. Wymaga ona jednak precyzyjnej informacji o specyficznych cechach rozmaitych segmentów rynku oraz ich znaczeniu dla firmy. Ponadto przygotowanie zróżnicowanych komunikatów reklamowych wymaga zazwyczaj zaangażowania znacznych środków finansowych.

Strategia skoncentrowana polega na wybraniu przez firmę tylko jednego z istniejących segmentów rynku i wyłącznym kierowaniu do niego wszelkich działań reklamowych. Podejmując taką strategię należy opracować specjalny komunikat reklamowy, przystosowany do oczekiwań tej grupy odbiorców.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.