Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Komunikacja korporacyjna

Do specyficznych narzędzi służących komunikacji marketingowej należy reklama produktów/uslug, promocja sprzedaży, marketing bezpośredni, czy też uczestnictwo w targach i wystawach. Nie oznacza to oczywiście, że do tego rodzaju środków nie ucieka się komunikacja korporacyjna.

Natomiast komunikacja korporacyjna oparta jest na działaniach, które dotyczą bardziej samego przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnionych pracowników, wartości, na jakich wspiera się kultura organizacyjna firmy czy wreszcie jej tożsamość.

Zazwyczaj ten typ komunikacji wykorzystywany jest w dwóch przypadkach. Z pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy cele działań komunikacyjnych nie mają bezpośrednio natury handlowej, tzn. nie są bezpośrednio skierowane na finalnych konsumentów, ale na przedstawicieli tzw. grup wpływu, np. członków władz lokalnych, członków stowarzyszeń i związków zawodowych, podmiotów działających na rynku pracy i rynku finansowym.

Druga sytuacja jest typowa i polega na zorientowaniu działań korporacyjnych w kierunku celów handlowych. Dzieje się tak często wtedy, gdy produkty firmy są w niewielkim stopniu odróżnialne od produktów konkurencji (np. przypadek produktów finansowych oferowanych przez banki, domy maklerskie, czy firmy ubezpieczeniowe, które z uwagi na niemożność objęcia ich ochroną patentową są łatwo kopiowalne). Tym, co sprzedaje się klientom, jest głównie obraz przedsiębiorstwa, ponieważ sam produkt stanowi tylko pochodną wiedzy pracowników tej firmy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.