Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

KIEROWANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Rozdział ten przedstawia ogólny zarys tematu. Wyjaśnia się w nim co to jest kierowanie zasobami ludzkimi z ogólnego punktu widzenia. Czytelnik może, od czasu do czasu, powracać do tej części, w miarę coraz głębszego i precyzyjnego wchodzenia w problemy tej dziedziny, co może przyczynić się do poznania logiki całego systemu.

W dziedzinie kierowania ludźmi wszystkie działania są w większym lub mniejszym stopniu wzajemnie powiązane. Pożyteczne jest więc poznawanie tego procesu w całej jego złożoności.

Funkcjonowanie organizacji zawsze wymagało kierowania ludźmi. Niezbędne było i jest ich rekrutowanie oraz dostosowywanie ich kompetencji (wiedzy, umiejętności, doświadczenia, postaw) do pełnienia ról odpowiadających potrzebom organizacyjnym. Trzeba też zapewnić pracownikom pełniącym te role wynagrodzenie wynikające ze zobowiązań administracyjnych i umownych. Trzeba im dać możliwość wyrażania się w podzielonej na części działalności zespołowej. W stosunku do przyszłości trzeba zdawać sobie sprawę z prawdopodobnych przekształceń organizacji, co wymaga także dostosowania rozmiarów zatrudnienia i kwalifikacji pracowników, a więc przynajmniej minimalnego stosowania metod prognostycznego kierowania zasobami ludzkimi. Sposoby działania stopniowo ulegały profesjonalizacji. Kierowanie zasobami ludzkimi dotyka jednocześnie:

– otoczenia,

– organizacji,

– ludzi, przynajmniej w zakresie tego, co wiadomo o ich możliwościach wyrażania myśli, poglądów, postaw w organizacjach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.