Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Kierowanie karierami zawodowymi pracowników

Prognostyczne kierowanie zasobami ludzkimi może się opierać na programach specjalnych (częściowych, fragmentarycznych), związanych lub nie związanych z koniunkturą gospodarczą.

Karierą zawodową nazywa się ogół następujących po sobie powołań danej osoby na stanowiska pracy w łonie jednej lub w wielu organizacjach. Kariera może przebiegać z większym lub mniejszym stopniem przypadkowości, w zależności od szans, jakie dostrzega pracownik lub jakie mu proponuje organizacja. Może być ona również kierowana. W tym przypadku organizacja stara się antycypować swoje własne potrzeby i łączyć je z oczekiwaniami lub potencjalnymi możliwościami osób, opracowując plany karier pracowników.

Na ogół plany karier zawodowych dotyczą głównie kadr kierowniczych. Kierownicy chcą być dobrze poinformowani w zakresie wymaganych kwalifikacji, możliwości rozwoju, przyjętego sytemu ocen, zmian kadrowych oraz polityki awansowania i mobilności.

W swej istocie plan kariery zawodowej jest symulacją zakresu (pola) możliwości pracownika. Pomaga on zainteresowanym w rozważeniu prawdopodobnego przebiegu kariery, z połączeniem jej uwarunkowań, przypadkowości i szans do wykorzystania. Pozwala on bardziej dokładnie dostosować się do zajmowanych stanowisk pracy.

Charakter podstawowy w tym kierowaniu karierą zawodową ma wykrycie potencjalnych możliwości pracownika. Organizacja powinna aktywnie kierować kompetentnymi pracownikami, troszcząc się o wskazanie im atrakcyjniejszych perspektyw. Musi ona jednak również dostrzegać przeciwskazania, które uniemożliwiają zatrudnienie jakiejś osoby na określonym stanowisku. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla osób pretendujących do stanowisk kierowniczych. W kierowaniu karierami zawodowymi wykorzystywane są następujące narzędzia:

– etapy awansowania w hierarchi organizacyjnej, przedstawiające ciąg stanowisk pracy pozwalających zdobywać coraz większe kwalifikacje w określonej dziedzinie działalności:

– pilotaż kariery będący okresową analizą realnych i potencjalnych możliwości konkretnej osoby, wraz z rozważeniem oczekiwanego (pożądanego) przeznaczenia:

– centra oceny oferujące zainteresowanym osobom zapoznanie się z ich kompetencjami, w formie analizowanego wspólnie rzeczywistego ich bilansu zawodowego oraz wskazań dotyczących dalszego zatrudnienia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.