Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

KIEROWANIE ASPEKTAMI SPOŁECZNYMI ZMIAN CZ. II

Czynniki polityczne umożliwiają działanie. Posiadają je kierownicy naczelni i operacyjni, których uczestnictwo w procesie zmian jest niezbędne, aby określić ich kierunki, przeznaczyć na ich realizację odpowiednie środki oraz kontrolować przebieg i wyniki. Brak ich zaangażowania stwarza wrażenie, że zmiany nie mają istotnego znaczenia, a więc i niewiele zalet oraz szans na realizację.

Czynniki techniczne wnoszą niezbędne metody, narzędzia i doświadczenie pozwalające działać w sposób prawidłowy i na odpowiednim poziomie jakościowym. Ułatwiają one dokonanie właściwych wyborów i a priori ich dobra znajomość jest traktowana jako szansa osiągnięcia satysfakcjonujących wyników. Lecz mogą one demobilizo- wać, jeśli mają charakter autorytatywny lub są traktowane jako ekskluzywne (elitarne, jedynie słuszne). Ich zadaniem jest raczej wyjaśnianie możliwości i oferowanie alternatyw działania niż zmuszanie użytkowników do uznawania ich przewagi nad innymi.

Czynniki społeczne tworzą lub podtrzymują pozytywne siły zmian, motywują i wspierają te procesy. Są uznawane, jeśli przyczyniają się do szczerości i autentyczności w kontaktach między partnerami przekształceń. Ich- celem jest sprawienie, aby jedni słuchali drugich, aby dyskusje prowadziły do działań operacyjnych, a metody pracy zapewniały sprawność.

W zakresie niewielkich zmian nawet jedna osoba może pełnić funkcje koordynatora tych trzech sfer wpływów. Natomiast w przypadku poważnych przekształceń zadania te powinny zostać podzielone między różne osoby lub służby przedsiębiorstwa. Najczęściej kierownictwo do spraw zasobów ludzkich jest obciążone koordynowaniem społecznych czynników ułatwiających przygotowanie i przeprowadzanie zmian bądź bezpośrednio, bądź też poprzez kształcenie operacyjnych kadr kierowniczych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.