Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Istota zaangażowania pracownika z punktu widzenia zarządzania

W literaturze przedmiotu występują trzy różne koncepcje istoty zaangażowania:

– zaangażowanie jako rodzaj postawy pracownika,

– zaangażowanie behawioralne, wyrażające się określonym zachowaniem, zaangażowanie oparte na wzajemnej wymianie świadczeń pomiędzy pracownikiem a organizacją .

Przyjęcie określonej koncepcji determinuje sposób diagnozy oraz dobór czynników kształtujących poziom zaangażowania. Postawa wobec pracy oznacza skłonność pracownika do reagowania w określony sposób na zadania i skutki jego pracy. Jako postawa, zaangażowanie pracownika posiada trzy komponenty:

– poznawczy, czyli wiedzę o przedmiocie postawy,

– emocjonalny (zwany też emocjonalno-oceniającym lub afektywnym) wyrażający uczucia pozytywne lub negatywne w stosunku do przedmiotu postawy,

– behawioralny – skłonność do określonego zachowania się względem przedmiotu postawy .

Przyjęcie koncepcji postawy pozwala traktować zaangażowanie w sposób kompleksowy, obejmujący czynnik zachowania oraz czynnik emocjonalny związany z grą interesów. Zaangażowanie jako postawa wymaga trzech komponentów:

– posiadania wiedzy wiedza, dostęp do informacji okazują się podstawowymi warunkami zaangażowania

– stosunku emocjonalnego do systemu wartości, celów, postępowania liderów, form i metod działania. Z postawą mamy do czynienia tylko wtedy, gdy przedmiot postawy ma dla nas subiektywne, dodatnie lub ujemne, znaczenie

– określonego zachowania się.

Rodzaje zaangażowanie pracownika

Zaangażowanie to postawa pracownika, wyrażająca się względnie trwałym zachowaniem się, w określony sposób, wobec przedmiotu postawy, którym może być praca, wykonywany zawód, lub zatrudniająca organizacja. Problemem jest sprecyzowanie cech charakteryzujących to szczególne zachowanie pracownika. W literaturze przedmiotu można spotkać różne próby określenia istoty zaangażowania.

– 1. Zaangażowanie pracownika oznacza podejmowanie samodzielnych działań, w sytuacjach niestandardowych, zgodnych z interesem organizacji lub swojej roli/zawodu/pracy”.

– 2. Zaangażowanie pracownika oznacza gotowość do rezygnacji z celów osobistych na rzecz organizacji lub działalności zawodowej, przy równoczesnej gotowości do odpowiedzialności, w warunkach samodzielności działania oraz w sytuacjach niestandardowych.

– 3. Zaangażowanie to pozytywny, wszechogarniający, związany z pracą stan umysłu, który charakteryzuje się wigorem, poświęceniem, oddaniem i absorpcją.

– 4. Zaangażowanie jest również rozumiane jako pozytywny, związany z pracą stan umysłu, który charakteryzuje się wigorem, poświęceniem i oddaniem15.

– 5. 0 zaangażowaniu można mówić, gdy pracownicy są szczerze zainteresowani i zaabsorbowani swoją pracą, a nawet pasjonują się nią, co skłania ich do podejmowania dobrowolnych wysiłków, wykraczających poza formalne obowiązki16.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.