Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

ISO 9000 – droga do wejścia na rynki Unii Europejskiej cz. II

Przypomnijmy, że norma ISO 9001 stanowi pewien zespół warunków, które muszą zostać spełnione na etapie projektowania, produkcji i sprzedaży wyrobów, aby mogły osiągnąć najwyższą jakość zarządzania procesem produkcji wyrobów. Przyjęty w Europie system jakości ISO 9000 – na który składa się seria norm, tj. 9001, 9002, 9003 – powstał w USA podczas realizacji programu kosmicznego Challenger i miał na celu określenie wszystkich elementów i procedur koniecznych do zapewnienia najwyższej jakości produktu, jakim był prom kosmiczny. W 1987 r. system ten został przyjęty przez Europejski Komitet Normalizacji, a obecnie jest on uznawany przez ponad 100 krajów. W Polsce certyfikat ten otrzymały już m.in. zakłady ABB Zamech, Polam-Pabianice czy Krakowska Fabryka Kabli.

Przyznanie certyfikatu ISO 9001 poprzedził okres 2,5-rocznej wytężonej pracy dyrekcji i całej załogi Polleny-Ewy nad dostosowywaniem struktur i procedur firmy do wymogów International Organization for Standarization.

Na początku powstała siedmioosobowa Rada ds. Jakości oraz utworzono funkcję Pełnomocnika ds. Jakości. Następnie stworzono od podstaw i opisano wszystkie procedury konieczne do funkcjonowania firmy zgodnie z międzynarodowymi standardami ISO 9001 – począwszy od etapu zawierania kontraktu na dostawy komponentów, poprzez fazę projektowania wyrobu i przygotowania jego produkcji, a skończywszy na opisaniu procedur pracy fabrycznej administracji, w tym również sprzątaczek i strażników. Dzięki tego typu działaniom udało się prześledzić każdą, nawet najdrobniejszą czynność. Prace te spowodowały również zainteresowanie wdrożeniem systemu ISO w zakładach niektórych kooperantów Polleny-Ewy.

Otrzymany certyfikat to jednak dopiero początek drogi Polleny-Ewy do wdrożenia Systemu Kompleksowego Zarządzania Jakością, czyli Total Quality Management (TQM), oznaczającego konieczność stałej kontroli i doskonalenia wszystkich procesów produkcyjnych, a w konsekwencji i jakości produktów. Certyfikacja oznacza bowiem coś więcej aniżeli tylko stworzenie pewnych standardów, umożliwia ona zmianę mentalności ludzi zaangażowa- nych w proces tworzenia tych procedur. Świadomość faktów, że certyfikat został przyznany tylko na 3 lata, tj. do maja 1999 r., oraz że co pól roku polscy przedstawiciele RTUV będą sprawdzać zgodność stosowanych w firmie procedur z tymi zawartymi w księdze certyfikującej, dodatkowo mobilizuje załogę, która przeszła i będzie od tej pory systematycznie przechodziła kompleksowe szkolenia umożliwiające stopniowe wdrażanie TQM.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.