Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Informacje makrośrodowiskowe

Informacje makrośrodowiskowe mają bardzo poważny wpływ na strategię działania przedsiębiorstwa i są zazwyczaj do dyspozycji menedżera w postaci publikowanych przez różne instytucje i organizacje statystyk, raportów i opracowań. Zakres tematyczny publikacji wykorzystywanych przez menedżerów dotyczy takich obszarów środowiska działania przedsiębiorstwa, jak demografia, ekonomia, konkurencja, społeczeństwo i kultura, prawo i polityka, technologia, media i środowisko naturalne.

Demografia. Dane demograficzne uzyskuje się w wyniku systematycznych badań cech populacji (dostarczają je spisy ludności), a także bieżącej ewidencji podstawowych faktów demograficznych (np. urodzeń, zgonów, małżeństw, rozwodów). Informacje pochodzące z tego typu źródeł są zazwyczaj prezentowane w przekroju prze- strzenno-geograficznym oraz czasowym. Pozwalają one na śledzenie podstawowych zmian struktury cech populacji, np. struktury płci i wieku, które warunkują dynamikę wskaźników zgonów, małżeństw, urodzeń, a tym samym również tempo zmian zachodzących w całej populacji.

Struktury te mają olbrzymie znaczenie dla rozwoju lub upadku całych sektorów gospodarki. Na przykład liczba ludności w wieku poprodukcyjnym decyduje m.in. o obciążeniu społeczeństwa kosztami utrzymania ludzi starszych, co znajduje swoje odzwierciedlenie w polityce podatkowej państwa, a ponadto stanowi ona sygnał dla niektórych branż gospodarki, że należy intensyfikować działania marketingowe, których celem będzie zaspokojenie potrzeb i oczekiwań tej grupy ludności. Z kolei analiza cech społeczno-zawodowych, np. źródeł utrzymania, a także sektora zatrudnienia pozwala na określenie typów aktywności zawodowej, co w konsekwencji może być użyteczne przy segmentacji grup klientów. Wszystkie te analizy pozwalają menedżerom na stosunkowo szybkie reagowanie i wyprzedzanie zmian, powodujących kształtowanie się nowych trendów i postaw w dziedzinie konsumpcji towarów i usług przez różne grupy ludności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.