Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

GODZINY NADLICZBOWE

Godziny nadliczbowe powinny być analizowane z punktu widzenia przyczyn, które je uzasadniają, i efektów, które wywołują. Pierwszy aspekt dotyczy organizacji pracy, drugi odgrywa rolę w logice wynagradzania.

Przyczyny płacenia za godziny nadliczbowe mają szczególne znaczenie dla regulacji potrzeb krótkookresowych. Rozwiązanie to ma niekiedy charakter tymczasowy, w oczekiwaniu na utrwalenie się produkcji na nowym poziomie. Dają one możliwość równoważenia nowych przedsięwzięć produkcyjnych, uwzględnienia szczytów działalności, wahań produkcji wynikających z potrzeb sezonowych lub niepewności zamówień. Pozwalają także reagować na problemy organizacyjne dotyczące kwalifikacji lub wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa.

Godziny nadliczbowe mogą łagodzić skutki złej organizacji produkcji, dają możliwość reagowania na częste zmiany w procesie wytwarzania, korygowania nieodpowiednich przedsięwzięć handlowców, podejmowanych poza planem. Pomagają one także ukrywać niskie kwalifikacje personelu, zwalniać tempo produkcji, a nawet kompensować stosowanie niewłaściwych surowców i materiałów. Wzrost liczby godzin nadliczbowych następuje zwłaszcza wtedy, kiedy zamówienia są źle przełożone na programy działania, praca jest źle przygotowana lub warunki pracy nie są zadowalające.

W przypadkach, gdy godziny nadliczbowe stanowią półśrodek (ostateczność w pewnych sytuacjach), należy przeciwdziałać trudnościom, które wywołują, stosując różnego rodzaju rozwiązania: techniczne (lepsze „metody”), polityczne (nowe projekty inwestycyjne), ludzkie i organizacyjne (różnego rodzaju formy arbitrażu dotyczącego wynagradzania, poprawa organizacji pracy na stanowiskach i wydajności wraz z odpowiednimi premiami lub podwyżkami płac). Godziny nadliczbowe rodzą konsekwencje w zakresie wynagradzania i funduszu płac:

– Dla przedsiębiorstwa. Należy porównywać koszty, które one powodują i efekty rozwiązań tymczasowych: badać ograniczenia prawne czasu pracy i wypoczynku pracowników: dbać o to, aby godziny nadliczbowe nie stały się środkiem nacisku lub nadgorliwości, powstawania konfliktów społecznych i nieufności pracowników, analizować niesprawności funkcjonowania, które podsycają konflikty: problemy wydajności, rentowności, jakości, nieobecności w pracy.

– Dla pracownika. Korzyścią jest wyższy dochód. Niedogodnościami są dysproporcje płacowe powodujące niezadowolenie pracowników nie- uprzywilejowanych (część godzin nadliczbowych kierownicy przyznają swoim zaufanym i bliskim). Należy również pamiętać, że godziny nadliczbowe rodzą ryzyko zmęczenia i wzrostu wypadków przy pracy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.