Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

GŁÓWNE OBSZARY PROBLEMOWE AUDYTU INFORMACYJNEGO

– Demografia:

– wielkość populacji kraju i jej potencjalne zmiany w przyszłości,

– struktura populacji w kategoriach: wieku, płci, wykształcenia, poziomu dochodów, miejsca zamieszkania, migracji (miasto-wieś, regiony geograficzne), emigracji, wykonywanych zawodów, typu aktywności życiowej, długości życia ludności, wzrostu, wagi itd.

– Ekonomia:

– prognozy rozwoju gospodarki krajowej i europejskiej w perspektywie najbliższych 5 lat,

– przewidywany poziom stopy inflacji i dynamiki wzrostu cen,

– prognozy poziomu cen podstawowych materiałów i komponentów używanych do produkcji,

– prognozy dotyczące poziomu bezrobocia,

– prognozy dotyczące przewidywanych stóp procentowych, Technologia:

– stosowane technologie wytwarzania produktów,

– nowe wynalazki i trendy w technologiach materiałowych i informatycznych,

– technologie wytwarzania produktów substytucyjnych,

– stosowane metody i techniki zarządzania.

– Prawo/polityka – istniejące uregulowania prawne dotyczące:

– atestacji i homologacji produktów,

– ochrony znaków towarowych,

– kontroli cen,

– zasad prowadzenia promocji,

– istniejącego systemu podatkowego,

– taryf celnych,

– przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji i praktykom monopolistycznym,

– ochrony praw konsumentów,

– płac, obowiązkowych świadczeń socjalnych, wymaganych warunków pracy,

– zasad zawierania umów handlowych i prowadzenia rozliczeń finansowych,

– prowadzenia działalności produkcyjnej i usługowej. Społeczeństwo/kultura:

– wskaźniki poziomu wydatków na różne produkty i usługi,

– wielkość i struktura gospodarstw domowych,

– cykl życia rodziny,

– istniejące grupy i klasy społeczne,

– dominujące style życia,

– istniejące stereotypy przedstawicieli różnych krajów, produktów zagranicznych itp.,

– struktura poziomu wykształcenia,

– istniejące subkultury.

– Media:

– rodzaje mediów oddziałujących na kształtowanie wizerunku i opinii o produktach/usługach na poszczególnych rynkach,

– tytuły czasopism i gazet, stacji tv i radiowych (audycji, programów), które zajmują się problematyką związaną z rynkiem, na jakim działa firma,

– osoby specjalizujące się w problematyce branży, w jakiej działa firma,

– źródła i osoby, które są wykorzystywane w procesie przygotowywania artykułów, reportaży i komentarzy.

– Środowisko fizyczne:

– przepisy określające rodzaje materiałów stosowanych do produkcji oraz normy emisji szkodliwych substancji tworzących się w procesie produkcyjnym,

– projekty ustaw określające zasady ochrony środowiska i kar stosowanych wobec organizacji zanieczyszczających środowisko,

– uregulowania prawne dotyczące zasad utylizacji opakowań i odpadów powstających w procesie produkcji i konsumpcji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.