Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Funkcja konsultacyjna i komunikacyjna

Wszystkie powyższe spotkania z przedstawicielami różnych środowisk spełniły dwie podstawowe funkcje:

– 1) konsultacyjną – umożliwiły prezentację i dyskusję na temat KWIT- -ów z przedstawicielami instytucji finansowych i inwestorów,

– 2) komunikacyjną – stworzyły forum do przedyskutowania wątpliwości i prezentowania opinii, co pozwoliło lepiej opracować formy prezentacji, język i odpowiedzi na najbardziej typowe pytania zainteresowanych.

Faza IY Całą kampanię PR zakończyła publiczna prezentacja zasad emisji KWIT-ów dla 120 potencjalnych inwestorów, po której wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczyste przyjęcie wydane przez ING Bank w hotelu Bristol w Warszawie. Równocześnie została zorganizowana konferencja prasowa dla 40 polskich i zagranicznych dziennikarzy mediów prasowych, radiowych oraz telewizyjnych.

Rezultaty kampanii. Miarą powodzenia kampanii w stosunku do zakładanego celu (sprzedaż w ciągu 5 dni co najmniej 80% emisji KWIT-ów) był fakt, że już w pierwszym dniu emisji sprzedano wszystkie weksle PEPSICO o wartości 55 min.

W rezultacie ING Bank przeprowadzi! w następnym miesiącu dwie kolejne emisje weksli. Ich eminentami by!y firmy LEVER POLSKA SA oraz FIAT AUTO POLAND SA. Wartość każdej z tych emisji wyniosła 400 mld starych złotych, a czas sprzedaży wyniósł w przypadku LEVERA POLSKA zaledwie 90 minut od momentu rozpoczęcia sprzedaży.

Omawiając działania typu PR, warto wspomnieć o formach komunikacyjnych, mających już swoją długą historię, a obecnie zastosowanych do tworzenia obrazu i renomy przedsiębiorstwa, tj. o mecenacie, sponsoringu, patronacie i protektoracie. W czasach, kiedy bardzo trudno jest uzyskać decydującą przewagę konkurencyjną, firmy starają się wzbogacać swoją paletę działań o elementy różniące ich tożsamość od innych firm i przyciągające pozytywną uwagę swojego środowiska na konkretne działania ukazujące motywy, cele i kulturę przedsiębiorstwa. W tym celu sięgają do narzędzi komunikacyjnych, które z pozoru wydają się bardzo odległe od standardowo stosowanych przez firmy. Jednakże często w obecnych działaniach przedsiębiorstw panuje pewne pomieszanie pojęciowe w odróżnianiu tych technik od siebie, w związku z tym proponujemy pewne ich uporządkowanie .

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.