Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Formy i sposoby uzewnętrzniania się konfliktów

Konflikty mogą przejawiać się w sposób pośredni lub ukryty. W tym przypadku mamy więc do czynienia z konfliktowością utajoną. Przykładami mogą być małe sprzeczki między pracownikami, pasywność w pracy, nadmierna absencja, wady produkcyjne, zbyt częste wypadki przy pracy, oznaki napięcia.

Sprzeczności bezpośrednie przejawiają się otwartymi, widocznymi konfliktami między pracownikami lub działami (zespołami pracowniczymi), odejściami z przedsiębiorstwa lub strajkami. Strajki przybierają różne formy. Mogą być wcześniej zapowiedziane, organizowane z zaskoczenia, polegające na pracy w zwolnionym tempie, ,,dzikie” (organizowane spontanicznie z pominięciem związków zawodowych), przeprowadzane w newralgicznej części przedsiębiorstwa, której zatrzymanie unieruchamia całą firmę. Niektóre formy strajków prowadzą do okupacji pomieszczeń, bezprawnego zatrzymania kadr kierowniczych, sabotażu lub aktów przemocy.

Ogłaszane oficjalnie przyczyny konfliktu nie zawsze są jego rzeczywistymi powodami, ponieważ pracownicy manifestują swoje niezadowolenie częściej za pomocą konwencjonalnego języka, nie ujawniając tego, co czują czy myślą faktycznie. Wypowiadają się oni z poczuciem racji, iż mają „prawo” żądania tego, co im się należy. Najczęściej jako oficjalne motywy konfliktów podawane są: obawa utraty zatrudnienia, żądania podwyżek płac, czas pracy, protesty przeciwko obchodzeniu prawa lub umów o pracę, żądania zmian warunków materialnych pracy i stosunków społecznych w przedsiębiorstwie. Rzeczywiste przyczyny mogą być motywami oficjalnymi, ale także źródłami niezadowolenia. Prawie zawsze istnieją doświadczenia doznanej niesprawiedliwości i nieposzano- wania ludzi. Po każdym strajku lub otwartym konflikcie ważne jest ustalenie ich przyczyn, aby nie stanowiły one nadal źródeł napięcia wewnątrz organizacji.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.