Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Firmy, które ugrzęzły w połowie drogi

Poniższy fragment jest wyjątkiem z książki Michaela Portera Strategia konkurencyjna:

„Rozpatrywane trzy strategie ogólne stanowią zamienne, dopuszczalne sposoby podejścia do zagadnień związanych z czynnikami pobudzającymi konkurencję. Ż zaprzeczenia tez poprzednio prowadzonej dyskusji wynika, że firma, której nie uda się opracować własnej strategii sprzęgniętej przynajmniej z jednym z trzech wymienionych kierunków – co oznacza, że ugrzęzła ona w połowie drogi – znajduje się w krańcowo niekorzystnej sytuacji strategicznej. Firma ta ma za mały udział w rynku i cierpi na brak inwestycji. Nie wykazuje też zdecydowania co do uczestniczenia w grze o niskie koszty. Grę tę stanowi zachodzący w całym przemyśle proces różnicowania, dzięki któremu można uniknąć konieczności istotnego zmniejszenia wielkości kosztów. Nie podejmuje też stanowczych działań prowadzących do wytworzenia zróżnicowania lub obniżenia wielkości kosztów związanych z bardziej ograniczoną sferą działalności.

Można prawie zagwarantować, że firmę, która ugrzęzła w połowie drogi, będzie cechować niska rentowność. Firma taka albo traci klientów, którzy dokonują dużych zakupów i w związku z tym żadają niskich cen, albo jest zmuszona pożegnać się z myślą o osiągnięciu zysków, aby móc wyprzedzić przedsiębiorstwa, które mają niskie koszty. Firmy te tracą również możliwość prowadzenia tej sfery działalności gospodarczej, która pozwala uzyskiwać wysokie marże. Działalność tę przejmują przedsiębiorstwa, które dokonały ześrodkowania swych wysiłków na celach przynoszących wysokie marże lub doprowadziły do pełnego zróżnicowania. O przedsiębiorstwach tych można zatem powiedzieć, że spijają śmietankę. Firma, która ugrzęzła w pół drogi, przeżywa prawdopodobnie trudności związane z nieostro określoną kulturą zbiorową a także ze sprzecznościami, które występują między zbiorem uzgodnień organizacyjnych a systemem motywacyjnym.

Firma, która ugrzęzła w pół drogi, musi podjąć zasadnicze decyzje strategiczne. Z jednej strony musi czynić starania niezbędne do zdobycia przywództwa w sferze kosztów lub przynajmniej parytetu w zakresie kosztów. Działaniom tym towarzyszy prowadzone zazwyczaj z rozmachem inwestowanie, którego celem jest modernizacja lub być może konieczność nabycia udziału w rynku. Z drugiej strony musi ona ukierunkować swe wysiłki na wybrany cel (ogniskowanie) lub dobić się wyjątkowej pozycji w pewnej dziedzinie (różnicowanie). Wymienione dwa kierunki działań mogą, co należy podkreślić, wiązać się z ograniczeniem udziału w rynku, a nawet ze zmniejszeniem się całkowitej sprzedaży”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.