Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

DZIAŁANIA PREWENCYJNE I SYMULACJE PROGNOSTYCZNE

Do tego etapu gromadzenie informacji związne było głównie ze stanem faktycznym organizacji oraz pomocne w dokonywaniu diagnozy i podejmowaniu decyzji przez kadrę kierowniczą. Jeśli jest to potrzebne, to można rozszerzyć treść lub zakres informacji w trojaki sposób:

Rozszerzając zakres informacji zewnętrznych. Posiadane informacje umożliwiają dokonywanie porównań, nasuwają nowe pomysły, pozwalają wykorzystać pojawiające się szanse w otoczeniu lub uniknąć zagrożeń, starając się zrozumieć zachodzące w nim zmiany.

Antycypując zagrożenia społeczne. Działania zapobiegawcze wynikają z analizy wielu scenariuszy przyszłości. Aby stworzyć te scenariusze należy połączyć prawdopodobne kierunki zmian na podstawie informacji wewnętrznych (syntetyczna tabela wskaźników kierowania) z różnymi hipotezami otoczenia przedsiębiorstwa. W ten sposób można określić najważniejsze zagrożenia i sposoby ich uniknięcia. Zagrożenia te mają charakter ilościowy (nadmiar lub niedostatek zatrudnionych, zła struktura zatrudnienia, problemy związane z funduszem płac, koszty wynikające z nowych rozwiązań prawnych) i jakościowy (nieodpowiednie kompetencje pracowników, trudności na rynku pracy, zwłaszcza w zakresie niektórych zawodów, zła atmosfera społeczna w przedsiębiorstwie, mało sprawne metody organizacji pracy, rozdźwięk między stylem kierowania i mentalnością zatrudnionych).

Dokonując symulacji prognostycznych po to, aby poznać, jak będą się przedstawiać budżety działalności lub niektóre zmienne w zależności od warunków, wydarzeń lub decyzji.

Narzędzia informatyczne pozwalają przetestować projekty pewnych decyzji przed ich podjęciem, dzięki symulacji skutków, jakie mogą one spowodować. Jest to niezwykle pożyteczne, zwłaszcza w celu określenia polityki wynagradzania i w zakresie prognostycznego kierowania zatrudnieniem. Szerzej omawiamy ten temat w rozdziałe VIII, gdzie podajemy trzy przykłady symulacji płacowych, dotyczących:

– skutków budżetowych zmian liczby zatrudnionych i skutków podwyżek:

– wpływu podwyżek płac na fundusz płac w zależności od ich rodzaju i terminu wprowadzenia: chodzi tu o uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jakie nastąpią zmiany, jeśli przyzna się pracownikom określoną procentową podwyżkę płac, premię lub udział z zysku?

– skutków działań mających na celu 5% obniżkę budżetu wynagrodzeń: w tym przypadku postępowanie jest odwrotne niż w poprzednich sytuacjach – wynik końcowy jest znany, należy określić zbiór działań pozwalających dojść do jego realizacji w zadowalających warunkach społecznych i operacyjnych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.