Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Działania marketingowe firmy cz. II

W procesie zarządzania marketingowego bardzo często zwraca się uwagę na dwa czynniki: na poziom wykształcenia oraz na język, jakim posługują się członkowie docelowych grup klientów. Już chociażby z potocznych obserwacji wynika, że poziom wykształcenia ma często decydujący wpływ na zachowania konsumpcyjne, oddziałuje przede wszystkim na ocenę oferty i samego produktu lub usługi. Z badań marketingowych wiadomo również, że klienci z wyższym wykształceniem w większym stopniu biorą pod uwagę czynniki racjonalne przy ocenie oferty, natomiast osoby niżej wykształcone przywiązują większą wagę do elementów emocjonalnych.

Kultura, będąc częścią społecznego doświadczenia jednostek, bardzo wcześnie zaczyna oddziaływać na ich przekonania, wartości i przyzwyczajenia. Mówiąc o tym procesie używa się niejednokrotnie terminu „inkulturacja” oznaczającego uczenie się własnej, rodzimej kultury, który jest przeciwieństwem do procesu „akulturacji”, czyli uczenia się nowej, obcej kultury. Antropologowie wyróżniają trzy formy uczenia się kultury: 1) formalne uczenie, polegające na tym, że starsi członkowie rodziny uczą młodszych, jak należy się zachowywać: 2) nieformalną naukę odbywającą się poprzez naśladownictwo innych (np. członków rodziny, przyjaciół, bohaterów filmów itd.) oraz 3) techniczne uczenie, czyli uczenie się sterowane przez instytucje edukacyjne przekazujące wiedzę na temat tego, co, jak i dlaczego powinno się robić. Z punktu widzenia takiego podziału reklama, poprzez propagowanie pożądanych modeli zachowań i oczekiwań, przyczynia się do zwiększenia oddziaływania uczenia się nieformalnego.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.