Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

DOSKONALENIE KADRY

Jednym z wyróżnionych elementów procesu rozwoju kadry jest doskonalenie, z czego wynika, iż pojęcie rozwoju jest ujmowane w tych rozważaniach szerzej niż pojęcie doskonalenia kadry. Różnicę stanowią przede wszystkim czas oraz sposób i struktura oddziaływania. W przypadku rozwoju mamy do czynienia z dłuższym przedziałem czasu, występowaniem większej liczby składników i mniejszym ustrukturalizowaniem działania. Doskonalenie ma charakter bardziej bezpośredni, jest nastawione raczej na zdobycie konkretnych kwalifikacji. W życiu zawodowym pracownika możemy wyróżnić trzy sytuacje i odpowiadające im rodzaje czynności [51, s. 16]:

– 1) przygotowanie do zawodu – samokształcenie, kształcenie przez nauczycieli, wprowadzanie absolwentów itd.,

– 2) wykonywanie zawodu – dostosowywanie kwalifikacji, podnoszenie kwalifikacji, uzpełnienie kwalifikacji,

– 3) zmiana zawodu – uczenie się nowego zawodu, rehabilitacja.

Pierwszą z tych sytuacji wraz ze zbiorem działań można nazwać kształceniem, drugą doskonaleniem (szkoleniem), trzecią zaś – przekwalifikowaniem. W niniejszej pracy przedmiotem zainteresowania jest zasadniczo problem doskonalenia. Przez doskonalenie kadry (szkolenie) należy rozumieć proces podnoszenia kwalifikacji menedżerskich w celu zwiększenia jej sprawności działania. Zgodnie z przedstawionym modelem kwalifikacyjnym menedżera (rozdz. 1) obejmuje ono kształtowanie kompetencji specjalistycznych, konceptualnych i interpersonalnych bądź – w innym ujęciu – wiedzy, umiejętności i postaw.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.