Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Dojrzałość firmy

Pierwszy z nich dotyczy wpływu strategii firmy na strategię selekcji kadry menedżerskiej. Jest oczywiste, że pierwsza z tych zmiennych powinna mieć znaczenie z punktu widzenia sposobu doboru i cech pozyskiwanych kierowników. Jako ilustrację takiej zależności można przytoczyć wpływ etapu rozwoju organizacji na strategię selekcji (rys. 11). menedżerskiej

Okazuje się więc, że na różnych etapach rozwoju firm są potrzebni różni kierownicy i rozmaite style zarządzania. Faza początkowa wymaga przedsiębiorczych menedżerów, którzy się czują najlepiej w otoczeniu niosącym wysoki stopień ryzyka działalności. W okresie dużego wzrostu firmy są również pożądane osoby przedsiębiorcze, choć i takie, które mogą kształtować stabilne systemy zarządzania w celu zachowania korzyści osiągniętych w okresie początkowym. Można ich nazwać „dyrektorami wzrostu”.

Okres dojrzałości firmy wymaga poszukiwania menedżerów, którzy nie tylko czują się dobrze w działaniach powtarzalnych, rutynowych, ale i mogą rozwijać ekonomię skali. Stanowią oni typ zwany biurokratami.

Wreszcie w okresie starzenia się firmy strategia selekcji powinna polegać na poszukiwaniu menedżerów skłonnych do zdecydowanych, niekonwencjonalnych i niepopularnych działań, takich jak: eliminowanie nierentownej działalności, zwolnienia niewydolnych pracowników itd., w celu zapewnienia przeżycia firmy. Rzecz jasna, podobnych zależności jest więcej i warto brać je pod uwagę w procesie pozyskiwania kadr w celu poprawy jego sprawności.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.