Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Dobrzy pracownicy w firmie

Po stronie „niepozytywnej” dwie kategorie („raczej” nie i trudno ocenić) mają równorzędne wskazania dla modelu demokratycznego i zrównoważonego -jedyne takie odpowiedzi w badaniu! Populacja łączna w tych kategoriach jest znacząca – 94 osoby – i nie deklaruje w żadnym stopniu dodatkowej aktywności na rzecz firmy. Ta setka „niezaangażowanych” preferuje wysoce partycypacyjne procedury decyzyjne i pewnie tu leży ukryty klucz do ich aktywizacji.

Pracownicy potrafiący poświęcać się dla firmy mają najwyższy wskaźnik preferencji modelu demokratycznego podejmowania decyzji. Chyba trudno liczyć u pracowników na „ślepe poświęcanie się”, wyjątkowo wytrwała praca bez współdecydowania o przedmiocie działania. Satysfakcja z jakości wytworu, efektów, pochwała, nagroda są ważnymi składnikami motywowania, ale poczucie kreacji może mieć kapitalne znaczenie w budowaniu zaangażowania, czyli bardziej złożonej (wielowymiarowej) postawy wobec pracy.

Pracownicy, którzy dużą rolę przywiązują do samokształcenia zawodowego mają najbardziej „spłaszczone” preferencje odnośnie modelu partycypacji, a jednocześnie najbardziej zróżnicowany. Respondenci mogli wybrać tylko jeden model i wybierali różne modele. To poważne wyzwanie dla menedżerów kierujących zespołami wysoko kwalifikowanych pracowników. Z uzyskanych danych wynika, że preferencje udziału w procesie decyzyjnych będą silnie zróżnicowane i część pracowników będzie nieusatysfakcjonowana. W praktyce działania zespołów można dostrzec w zachowaniach jego członków, że inaczej postrzegają fazę procesu decydowania. Jedni uważają, że sprawa jest już rozstrzygnięta i przygotowują się lub przystępują do wykonania zadania. Inni są „jeszcze” w fazie wytwarzania pomysłów i gdy ta pierwsza grupa zaczyna pracować, to druga ją wstrzymuje i domaga się dyskusji na temat wariantów działania. Taka sytuacja wywołuje do głosu „stałego” malkontenta zespołu, który jak zwykle stwierdzi „…a nie mówiłem, żeby za się nie brać!” i cofa proces pracy do wstępnych faz.

Badana populacja jest młoda, dobrze wykształcona i przynajmniej na poziomie deklaratywnym zaangażowana średnio lub bardzo w realizacje celów firmy. Grupa ta prawie jednogłośnie nie akceptuje (!) autokratycznego stylu kierowania, co stanowi kolejne wyzwanie dla kadry kierowniczej, która chce utrzymać to zaangażowanie na wysokim poziomie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.