Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Debata w formie oksfordzkiej

Szczegółowa problematyka tej części spotkania była zróżnicowana, podejmowano zagadnienia dotyczące m.in. relacji między kulturą organizacyjną a kapitałem intelektualnym, postaw wobec różnorodności, zaufania w organizacji, dualizmu polskiej kultury narodowej w praktyce organizacyjnej korporacji międzynarodowych w Polsce. Ostatnie zagadnienie było prezentowane z per- spektywy empirycznej, dr Marzena Stor przedstawiła wyniki interesujących badań, w świetle których istnieje duże zróżnicowanie na poziomie zachowań organizacyjnych pomiędzy pracownikami reprezentującymi młode (20-30 lat) i starsze pokolenie (50-65 lat).

Co najmniej z dwóch powodów na uwagę zasługuje kolejna cześć obrad, realizowana w formie debaty oksfordzkiej, prowadzonej przez Prof. dr. hab. Jana Szambelańczyka: 1) podjęty temat „Emocjonalne aspekty ZZL”, stanowiący domenę psychologii przeniósł dyskusję o zarządzaniu zasobami ludzkimi na obszary stricte podmiotowe i uczynił ją interdyscyplinarną, 2) forma dyskusji umożliwiała wymianę poglądów nie tylko występujących w niej prelegentów, ale także stworzyła sposobność ujawnienia własnego stanowiska przez innych uczestników konferencji i zadeklarowania go w postaci głosowania.

W debacie uczestniczyli: dr Magdalena Andrałojć, dr Urszula Bukowska, dr Tomasz Kawka, dr Jacek Kopeć. Kanwę dyskusji stanowiła teza, którą zaproponował prof. Szambelańczyk: „Emocje stanowią czynnik poboczny, wspierający główne determinanty efektywności funkcji personalnej”. Z pełnym przekonaniem można stwierdzić, iż założenia debaty oksfordzkiej zostały spełnione – dyskusja była inspirująca, zarysowane różnice stanowisk były okazją do burzliwej wymiany zdań i argumentacji. Warto także nadmienić, że w ostatecznym głosowaniu większość publiczności uznała emocje za główny czynnik, warunkujący efektywność funkcji ZZL.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.