Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

DAWAĆ NIC NIE OTRZYMUJĄC W ZAMIAN?

Przeciw powyższemu twierdzeniu niektórzy mogą oponować dowodząc, że nie istnieje doskonała równowaga ekonomiczna. Kiedy rozwijałem tę myśl w rozmowie z jednym z moich przyjaciół – biznesmenów, zaoponował on parafrazując Oskara Langego, iż z formacjami społecznymi dzieje się podobnie jak z koncepcjami ekonomicznymi – podlegają one ciągłym zmianom. W reakcji na moje zdziwienie uściślił: „Skąd mam wiedzieć, jakie są oczekiwania konsumpcyjne moich pracowników? Przecież nie da się tego zgadnąć”.

Moja odpowiedź była prosta: „Czy zgodziłbyś się dawać, nie otrzymując nic w zamian?” I tu wróciliśmy do Oskara Langego i Jeana Fourastić. Powiedziałem mu: „Równowaga między produkcją a konsumpcją powinna być niemal doskonała i dotyczyć niezliczonych szczegółów produktu”, po czym sprecyzowałem: „producenci powinni czuwać nad tym, by ich produkty były konsumowane, ponieważ ostatecznie to właśnie konsument rządzi produkcją”. Uśmiechnął się ironicznie i zapytał: „W jaki sposób?” – „Poprzez zakupy” – odparłem.

W tym miejscu dotknęliśmy podstawowego problemu gospodarki rynkowej – charakter i rozmiar produkcji powinien odpowiadać potrzebom konsumpcji i określać jej jakość i ilość, aby zaspokoić wymóg równowagi ekonomicznej. Nierespektowanie tej zasady pociąga za sobą natychmiastowe konsekwencje zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla gospodarki danego kraju.

Jeśli więc produkcja nie odpowiada konsumpcji, to przedsiębiorstwo narażone będzie na straty! W istocie bowiem będziemy mieli do czynienia bądź z uszczupleniem sprzedaży, bądź z gwałtownym wzrostem zamówień. W pierwszym przypadku byłoby to równoznaczne z poniesieniem strat, w drugim – przedsiębiorstwo nie mogłoby zrealizować zamówień. W obydwu przypadkach straty byłyby nieuniknione.

W krótszym czy dłuższym czasie straty znalazłyby swój wyraz w redukcji stanowisk pracy, by w końcu doprowadzić do całkowitego rozregulowania działalności ekonomicznej. Menedżerowie, miejcie to na uwadze!

Czy to ma oznaczać, że na poziomie zakładu produkcja powinna być równa konsumpcji? Nie. Metoda, którą tu propagujemy i zasady, jakie staramy się określić, mówią co innego – otóż naszym zdaniem poziom produkcji nie powinien być wyższy niż spodziewana konsumpcja. A prognozowanie? To ostatnie wiąże się z funkcją zysku i do sprawy tej powrócimy.

Zadaniem menedżera jest organizowanie produkcji i czuwanie nad równowagą między produkcją a konsumpcją. Taka jest jego zasadnicza funkcja, taka jest rola, za którą kryją się oczywiście także inne, a zwłaszcza funkcja społeczna.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.