Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Czynniki wpływające na zaangażowanie

W modelu opracowanym na potrzeby badania wyróżniono 5 grup czynników, które potencjalnie mogą wpływać na zaangażowanie. Należą do nich: organizacja pracy, możliwości rozwoju, wynagradzanie, relacje z bezpośrednim przełożonym i ze współpracownikami. Badania pokazały, że w różnych przedsiębiorstwach na zaangażowanie mają wpływ odmienne czynniki. Organizacja pracy oraz możliwości rozwoju determinowały zaangażowanie w 63% zbadanych firm. Pozostałe grupy czynników tj wynagradzanie, relacje z bezpośrednim przełożonym i ze współpracownikami jedynie odpowiednio w 53% , 47% i 37% zbadanych przypadków.

Najczęściej występującą determinantą zaangażowania było stworzenie pracownikom możliwości wykorzystania posiadanej przez nich wiedzy i umiejętności. Czynnik ten miał wpływ na zaangażowanie u 53% respondentów. Analiza korelacji wykazała, że w obszarze „Organizacja pracy” najczęściej występującą determinantą zaangażowania (47% firm) był czynnik związany z motywowaniem pracowników do pracy przekraczającej zakres obowiązków. Jednymi z częściej występujących determinant (32%) było otrzymywanie sprawiedliwego wynagrodzenia i zaufanie do decyzji przełożonego. Odsetek organizacji, wśród których dany czynnik wpływał na zaangażowania prezentuje Tabela 9.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.