Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Czynniki budowania zaangażowania organizacyjnego cz. II

Wypełnianie przez organizację kontraktu psychologicznego i wysokie postrzegane wsparcie organizacyjne są zatem dwoma kluczowymi środkami budowania postawy jednostki związanej z różnymi aspektami zaangażowania organizacyjnego. Koncepcje te ujmują jednak zaangażowanie organizacyjne z nieco różniących się od siebie perspektyw. POS opisuje zmiany w poziomie zaangażowania pracownika będące wynikiem tego, jak postrzega on zaangażowanie samej organizacji w dbanie o jego osobę jako cenną dla całości działania firmy . Z kolei kontrakt psychologiczny odnosi się do przewidywanych wzajemnych zobowiązań w relacji firma – pracownik i tutaj mówi się o poziomie zaangażowania związanym z tym, do jakiego stopnia obie strony wywiązują się w percepcji pracownika ze swoich obowiązków. POS jest zatem ujęciem bardziej jednostronnym – pracownik ocenia organizację, jako dbającą o niego w mniejszym lub większym stopniu i angażuje się w działalność na rzecz owej organizacji, o ile uznają za wspierającą go właściwie. Kontrakt psychologiczny to koncepcja odnosząca się do oceniania organizacji przez jej uczestnika patrzącego na nią zarówno z perspektywy zatrudnianego jak i pracodawcy. Nawiązując relację z pracodawcą jednostka ocenia za każdym razem to, jak wywiązują się ze zobowiązań obie strony. Z teorii wymiany społecznej wynika bowiem, iż za każdym razem, kiedy w naszej percepcji wymiana jest niesprawiedliwa, za mało lub nieproporcjonalnie dużo dostajemy od organizacji, nasze wysiłki nie są doceniane, lub przeciwnie, przecenia się nasz wkład pracy – będziemy mieli poczucie, że złamano kontrakt psychologiczny, wymiana nie jest sprawiedliwa, uczciwa. Takie odczucia sprawią, że przestajemy cenić opisywaną tu relację – w naszym odczuciu bowiem niesprawiedliwie zaniża się naszą wartość lub też druga strona nie jest godnym nas partnerem skoro tak mało wysiłku kosztowało nas usatysfakcjonowanie pracodawcy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.