Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Czym są badania opisowe?

Ponadto w trakcie badań okazało się, że członkom młodszych wiekowo segmentów imponuje styl życia prowadzony przez 13-16-latków i starają się oni go naśladować. W związku z tym faktem przyjęto założenie, że ewentualne przygotowanie strategii komunikacyjnej, opierającej się na tej grupie, pozwoli powiązać kreowany przez nią świat wartości i styl życia z tymi, które są charakterystyczne dla innych segmentów – młodszych konsumentów

Badania opisowe szczegółowo przedstawiają zjawiska lub obiekty. Wyniki tego rodzaju badań są rzadko stosowane do oceny alternatyw decyzyjnych i podejmowania decyzji. Zazwyczaj służą one do oceny działań firmy funkcjonującej w szerokim kontekście środowi skowym. Ich głównym celem jest zebranie danych, które dostarczą informacji opisujących na przykład cechy zachowań klientów, sprzedawców, przedsiębiorstw konkurencyjnych itp. Do opisania badanych jednostek stosuje się zmienne demograficzne (wiek, płeć, wykształcenie itp.) albo podstawowe zmienne ekonomicznej analizy przedsiębiorstwa (obrót, zysk netto/brutto, szerokość i głębokość gamy produktów itp.) lub rynku (liczba działających firm, wielkość rocznej produkcji, wielkość sprzedaży itp.). Badania opisowe mogą być przeprowadzane jednorazowo lub w sposób ciągły, systematyczny. Badania jednorazowe mają charakter przekrojowy i pozwalają dostarczyć danych aktualnych tylko dla konkretnego momentu czasowego. Natomiast badania ciągle polegają na systematycznym zbieraniu danych na temat określonego zjawiska w regularnych przedziałach czasowych na podstawie tych samych jednostek badania, czyli tzw. paneli (np. sklepów, grup klientów, gospodarstw domowych). Przy zastosowaniu tego typu badań mówimy o monitorowaniu zjawisk.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.