Szukasz gotowych spółek zoo do rejestracji (założenia) spółki w Warszawie? Na sprzedaż setki spółek!

Czym jest integrator

Ostatnią grupą możliwych strategii rozwoju firmy, po omówieniu strategii intensywnego wzrostu i strategii dywersyfikacji, są różne formy integracji pionowej i poziomej. Aby móc zrozumieć istotę tej strategii, zacznijmy od kilku definicji.

Integracja to scalanie przedsiębiorstw lub inicjowanych przez nie działań w pewną całość, tworzącą spójny system, umożliwiający zainteresowanym firmom skuteczniejszą realizację określonego celu lub zbioru celów rynkowych.

Integrator to firma lub grupa firm odgrywających wiodącą rolę w procesie integracji. Zmienność zakresu i form integracji jest regułą strategiczną. Stąd płynie wniosek, że zmiany struktur oraz powiązań strategicznych firm są czymś naturalnym. Można w tym miejscu zadać pytanie: dlaczego w ogóle przedsiębiorstwa interesują się strategią integracji? Uzasadnieniem wyboru tej formy strategii są niewątpliwe podstawowe przewidywania, że:

– 1) w przyszłości nastąpi prężny rozwój danej branży lub danej funkcji w kanale rynku (np. hurtu, detalu czy hurtodetalu),

– 2) integracja pozwoli firmie zwiększyć opłacalność działań, kontrolę obsługiwanego rynku oraz podniesie elastyczność w reagowaniu na zmiany otoczenia.

Podstawowymi rodzajami integracji, wykorzystywanymi w rozwoju strategicznym firmy, są integracja pionowa (wstępująca i zstępująca) oraz integracja pozioma. Mogą przybierać formę integracji umownej lub integracji korporacyjnej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.